Prilagodba pristupačnosti

NOVOSTI

Završena sanacija dijela luke Novigrad

Županijska lučka uprava Zadar završila je pomorsko-građevinske radove na sanaciji dijela rive i istezališta za brodove u luci Novigrad. Sanacija je izvedena na podmorskom i nadmorskom dijelu obalnog zida na način da su postavljene kamene obložnice, kamene poklopnice i opločenje kamenom iznad nove betonske podloge.  

Radove je izvela zadarska tvrtka Stipčević d.o.o., a vrijednost istih iznosi 240.324,59 eura s uključenim PDV-o. Isti su sufinancirani od strane resornog ministarstva u iznosu od 80.000,00 eura.

Usluga stručnog nadzora izvedena je od strane firme IN-STRIA d.o.o. Zagreb

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti#sigProId80a5b13432

Sanacija glavnog lukobrana i gata u luci Ražanac

Sanacija glavnog lukobrana i gata u luci Ražanac

 

U tijeku su radovi na sanaciji glavnog lukobrana duljine cca 75 m  te gata duljine 30 metara u luci Ražanac. Sanacija je bila neophodna zbog oštećenja na podmorskom zidu u kontaktu s dnom gdje je nastao niz podlokavanja i kaverni, na kamenu nadmorskog dijela, poklopnicama i kamenom opločenju partera, parapetnom kamenom zidu, a i sam trup lukobrana ispuhan je na nekim mjestima tako da more struji kroz njega unatoč školjeri i podmorskim zidovima.

Vrijednost projekta iznosi 963.841,41 eur, a radove na istom izvodi zajednica ponuditelja Stipčević d.o.o. Zadar i Kali gradnja d.o.o. Kali.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti#sigProIde16f196b1b

Uspješno završen još jedan projekt Grada Zadra i ŽLU Zadar - sanacija postojećeg lukobrana u luci Iž Veli

Uspješno završen još jedan projekt Grada Zadra i ŽLU Zadar - sanacija postojećeg lukobrana u luci Iž Veli

Za potrebe realizacije predmetnog projekta, Grad Zadar-UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka se prijavio na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2023. godini Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u partnerstvu s Županijskom lučkom upravom Zadar te su Odlukom o odabiru projekata odobrena sredstva za financiranje projekta u iznosu od 76.000,00 eura, a Grad Zadar je izdvojio i dodatnih 30.000,00 eura vlastitih sredstava. Županijska lučka uprava Zadar, kao operativni nositelj projekta, financirala je izradu projektne dokumentacije te preuzela obvezu financiranja preostalog iznosa do visine ukupne investicije od 129.368,48 eura, čime je zaokružena financijska konstrukcija za realizaciju projekta.

Sanacija lukobrana bila je neophodna zbog višestrukih oštećenja istog. Naime, betonske ploče su bile popucale, a na mjestima je nastao prekid te mul više nije bio u kontinuitetu. Također kameni nabačaj završio je razasut u moru i ugrožavao plovni put.

Radovi na sanaciji obuhvatili su izvedbu novog zaštitnog kamenometa tj. školjere te betonske staze na strani lukobrana prema luci.

Izvođač radova: OBRT MINI GRADNJA GOLEM, vl. Renato Golem

Stručni nadzor: PI konzalting  d.o.o., Starigrad Paklenica

Izvedbeni projekt: GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o. Zadar

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti#sigProId4ccf5c0e9f

Sanacija lukobrana u luci Miškovići na otoku Pagu

Sanacija lukobrana u luci Miškovići na otoku Pagu

Županijska lučka uprava Zadar u siječnju je započela provodbu projekta na sanaciji lukobrana u luci Miškovići na otoku Pagu. U području zahvata glava nasutog lukobrana postala je nefunkcionalna s obzirom na destabilizaciju kamenih blokova uslijed djelovanja valova. Projektom je definirano da se sanacija glave nasutog lukobrana izvrši na način da se projektno rješenje prilagodi postojećoj liniji obale u najvećoj mogućoj mjeri, a da dubina ispred novog zida bude kao prije odnosno usklađena sa kategorijom plovila za privez. Naručitelj je definirao kao završno uređenje ruba obale kamenu poklopnicu i betoniranu šetnicu u zaobalnom
dijelu sa novom komunalnom opremom za privez plovila. Ugovoreni izvođač radova je tvrtka SUB MISSION D.O.O. iz Zadra, a rok izvođenja radova je 6 mjeseci.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti#sigProId275a00213b

Izvođenje radova na sanaciji obalnog pojasa luke Bibinje – uvala Jaz

Izvođenje radova na sanaciji obalnog pojasa luke Bibinje – uvala Jaz

Županijska lučka uprava Zadar trenutno provodi radove na sanaciju dijela obalnog pojasa luke Bibinje-uvala Jaz. Područje zahvata je obalni prostor koji obuhvaća dio glavnog i sekundarnog lukobrana te dio jugozapadnog zida obale uz glavni lukobran.

Sanacija je bila neophodna zbog podlokavanja po čitavoj dužini podmorskog dijela glavnog lukobrana, dok su na sekundarnom lukobranu zabilježena značajna oštećenja u samom korijenu gdje se ujedno odvija i kolni promet. Također potrebno je nadohraniti obrambeni kamenomet, koji je uslijed djelovanja valova izgubio znatan sloj kamene mase.

Radove izvodi tvrtka Minigradnja d.o.o. Vodice, dok vrijednost istih iznosi 470.478,87 eura.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti#sigProIdc84cb7d432

Saniran obalni zid Prosika - luka Pag predio Golija

Saniran obalni zid Prosika - luka Pag predio Golija

Županijska lučka uprava Zadar je završila još jedan projekt investiranja u lučku infrastrukturu kojim je saniran obalni zid Prosika - luka Pag predio Golija.

Radove sanacije izvelo je društvo Akropolis d.o.o iz Splita.

Vrijednost izvedenih radova je 589.814,75 EUR-a s uključenim PDV-om. Sredstva za iste je osiguralo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zadarska županija, Grad Pag te naručitelj Županijska lučka uprava Zadar.

Radovi su izvedeni sukladno projektu izrađenom od tvrtke P.G.N. iz Splita, s glavnim projektantom Remijem Vukovićem, dipl. ing. građ.

Projekt je obuhvatio sanaciju obalnog zida u postojećim gabaritima od Mosta prema plaži Prosika u luci Pag u dužini od 227 m od čega je prvih 111 m pod nadležnošću Županijske lučke uprave Zadar, a drugi dio do plaže Prosika u dužini od 116 m pod nadležnošću Grada Paga.

U području zahvata stari obalni zid postao je nefunkcionalan s obzirom na destabilizaciju kamenih blokova uslijed djelovanja valova te uslijed dugotrajnog prometnog opterećenja teških vozila.  

Sanacija obale izvedena je na način da se prilagodila postojećoj liniji obale u najvećoj mogućoj mjeri, a dubina ispred novog zida je slična kao prije odnosno usklađena sa kategorijom plovila za privez prema UPU Golija. 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti#sigProIda45d820227

Sanacija dijela luke Novigrad

Sanacija dijela luke Novigrad

Županijska lučka uprava Zadar provodi projekt izvođenja pomorsko-građevinskih radova na sanaciji dijela rive i istezališta za brodove u luci Novigrad. Predmetni dio rive u funkciji je prihvata i priveza brodica i brodova, a na južnom dijelu navedenog poteza rive nastavlja se rampa u funkciji istezališta za brodice. Dio rive na koji se odnosi planirani zahvat je na samom dnu zaliva u mjestu Novigrad, istočni kraj. Riva je na tom potezu široka 32m, Istezalište 4,5m, i ostali dio je uređeni vodotok odnosno široko korito za evakuaciju bujičnih voda.Sanacija se izvodi na podmorskom i nadmorskom dijelu obalnog zida. Na dijelu rive koji se sanira predviđeno je uklanjanje i razbijanje oštećenih i dotrajalih dijelova hodne plohe u širini cca 3m, asfaltne plohe i betonske plohe. Iznova se izvodi kamene obložnice, kamene poklopnice i opločenje kamenom. Izvedba novog kamenog opločenja je preko nove podloge od armiranog betona. Navedenim projektom se podiže sigurnost korištenja komunalnih vezova unutar luke Novigrad. Radove izvodi zadarska tvrtka Stipčević d.o.o.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti#sigProIdb56a662f4d

Radovi na sanacija lukobrana u luci Biograd na Moru

Radovi na sanacija lukobrana u luci Biograd na Moru

Radovi na sanaciji lukobranskog objekta luke Biograd n/M započeli su krajem rujna 2023. godine, a rok za završetak istih je 12 mjeseci. Predmetni lukobran je tlocrtnog oblika slova ''L'',  duljine cca. 113 m.

Zatečeno stanje ukazivalo je na narušenu stabilnost i nosivost cijelog objekta sa značajnim oštećenjima u podmorskom i nadmorskom dijelu.

Sanacija se odnosi na demontiranje izvornih kamenih elemenata lukobrana te njihovu ponovnu ugradnju nakon čišćenja i uklanjanja nedostataka, temeljne iskopa, kao i izgradnju novih podmorskih i nadmorskih obalnih zidova, dok će se školjera dohraniti za debljinu potrebnog obrambenog kamena.

Realizacijom projekta postići će mehanička otpornost i stabilnost lukobrana, a zajedno s parapetnim zidom i zaštita luke od valovanja.

Radove vrijedne 1.006.301,50 eura s uračunatim PDV-om izvodi tvrtka Kali gradnja d.o.o., a isti su sufinancirani sredstvima MMPI, Grada Biograda n/M i ŽLU Zadar. Stručni nadzor vrši tvrtka P.I. Konzalting s glavnim  nadzornim inženjerom Igorom Pukecom na čelu, dok konzervatorski nadzor vrši Konzervatorski odjel u Zadru.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti#sigProId5781e72692

Završena sanacija luke Sv. Filip i Jakov

Završena sanacija luke Sv. Filip i Jakov

Krajem svibnja 2023.g. završeni su radovi na sanaciji luke Sv. Filip i Jakov. Isti su izvedeni uz nadzor Konzervatorskog odjela u Zadru.

Sanacija je bila neophodna zbog abrazivnog djelovanja mora i diferencijalnog slijeganja, koje je uzrokovalo pomicanje kamenih blokova iz ležišta i lomljenje istih. 

Radovi su započeli sanacijom podmorskog dijela zida gdje je bilo potrebno napraviti ispunu betonom  zbog oštećenja kroz koje je  prodiralo more. Na sjevernom dijelu luke, odnosno gatu, koji je pretrpio najveća oštećenja, izvedena je zaštitna plomba oko cijelog gata. Ispucali i zdrobljeni kameni blokovi, kamene ploče i neadekvatni betonski blokovi zamijenjeni su  novim kamenim blokovima i pločama. Prilikom zamjene kamenih elemenata vodilo se računa o boji, teksturi i završnoj obradi istih.  Dio obalnog zida, koji je bio translatiran prema moru,  uklonjen je u potpunosti te su izvedeni novi temelji i obalni zid. Na dijelu koji je bio u boljem stanju, odnosno nije srušen, ispucali kamen je zamijenjen novim iste kakvoće i vizure.

Velika oštećenja pretrpjela je i postojeća školjera, koja je presložena i dohranjena kamenim blokovima.

U sklopu sanacije obnovljena je i hodna površina izvođenjem armirano- betonske podloge sa završnim opločenjem od postojećeg kamena.

Projekt sanacije predmetne luke realiziran je zajedničkim sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ŽLU Zadar, Zadarske županije i lokalne samouprave.  Vrijednost izvedenih radova iznosi 471.735,75 eura s PDV-om.

Izvođač radova: Stipčević d.o.o., Zadar

Stručni nadzor: Radix ing d.o.o., Zadar, Andrija Šarić, dipl.ing.građ.

Projektant: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak, projektant Željko Čirjak, dipl.ing.građ.

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti#sigProIde3bc3ed659

Uklanjanje naplavnog sloja materjala u akvatoriju Ninske luke

Uklanjanje naplavnog sloja materjala u akvatoriju Ninske luke

Županijska lučka uprava Zadar u suradnji sa Gradom Ninom provodi projekt uklanjanja naplavnog sloja materijala u akvatoriju Ninske uvale. Izvoditelj predmetnih radova je tvrtka KALI GRADNJA D.O.O.. Produbljenjem akvatorija navedene luke povećati će se sigurnost korištenja plovila u luci.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti#sigProIded2c575fde

Završena je sanacija gatova i rekonstrukcija obalnog pojasa u luci Biograd- lučki bazen Jaz

Završena je sanacija gatova i rekonstrukcija obalnog pojasa u luci Biograd- lučki bazen Jaz

U prosincu 2023. godine Županijska lučka uprava Zadar završila je projekt sanacije i rekonstrukcije obalnog pojasa u luci Biograd- lučki bazen Jaz. Isti je izveden sukladno glavnom građevinskom projektu izrađenom od strane tvrtke Obala d.o.o. Split.

Novi obalni zid  izveden je na mjestu postojeće neuređene obale u dužini od 75 m, dok su tri gata rekonstruirana na način da je u njihovu korijenu zamijenjena dotrajala rasponska konstrukcija na kojoj su prethodno zabilježena znatna oštećenja.

Sama namjena luke nakon sanacije ostaje ista, odnosno javna namjena u funkciji priveza brodica.

Ukupna vrijednost radova izvedenih od strane tvrtke Akropolis d.o.o. Split je  752.423,75 EUR s uključenim PDV-om.

Uslugu stručnog nadzora vršila je tvrtka AST d.o.o. Split s glavnim nadzornim inženjerom Andrijom Andrijanićem na čelu.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti#sigProIdc4e00b1403

Završeni radovi na sanaciji luke otvorene za javni promet Nin

Završeni radovi na sanaciji luke otvorene za javni promet Nin

Sanacija mulova u luci Nin je projekt u koji je ŽLU Zadar, zajedno sa Zadarskom županijom, uložila preko 318.500,00 eura. Predmetno ulaganje odnosi se na sanaciju oštećenja uzrokovanih neadekvatnim načinom prvotne gradnje te vremenskih utjecaja, naročito uslijed velike poplave iz 2017. godine.  Postupak sanacije započeo je u rujnu 2022. godine te su mulovi u potpunosti obnovljeni krajem lipnja 2023.g.  Radove je izvelo društvo Constructor d.o.o. iz Splita s glavnim nadzornim inženjerom Željkom Čirjakom na čelu.

Izvedenom sanacijom riješen je problem temeljenja mulova te nadtemeljne konstrukcije istih. Postavljena je hodna ploča ukrašena dekorativnim betonom debljine 16 cm, koja je povezala zonu obuhvata s prethodnim projektom uređenja dijela obale Petra Krešimira IV., izvedenim od strane ŽLU Zadar u 2021.godini.

Ovim zahvatom je dodatno povećan broj komunalnih vezova u luci.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti#sigProIda750e47973

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati