Prilagodba pristupačnosti

Saniran obalni zid Prosika - luka Pag predio Golija

Županijska lučka uprava Zadar je završila još jedan projekt investiranja u lučku infrastrukturu kojim je saniran obalni zid Prosika - luka Pag predio Golija.

Radove sanacije izvelo je društvo Akropolis d.o.o iz Splita.

Vrijednost izvedenih radova je 589.814,75 EUR-a s uključenim PDV-om. Sredstva za iste je osiguralo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zadarska županija, Grad Pag te naručitelj Županijska lučka uprava Zadar.

Radovi su izvedeni sukladno projektu izrađenom od tvrtke P.G.N. iz Splita, s glavnim projektantom Remijem Vukovićem, dipl. ing. građ.

Projekt je obuhvatio sanaciju obalnog zida u postojećim gabaritima od Mosta prema plaži Prosika u luci Pag u dužini od 227 m od čega je prvih 111 m pod nadležnošću Županijske lučke uprave Zadar, a drugi dio do plaže Prosika u dužini od 116 m pod nadležnošću Grada Paga.

U području zahvata stari obalni zid postao je nefunkcionalan s obzirom na destabilizaciju kamenih blokova uslijed djelovanja valova te uslijed dugotrajnog prometnog opterećenja teških vozila.  

Sanacija obale izvedena je na način da se prilagodila postojećoj liniji obale u najvećoj mogućoj mjeri, a dubina ispred novog zida je slična kao prije odnosno usklađena sa kategorijom plovila za privez prema UPU Golija. 

 

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati