Prilagodba pristupačnosti

Sanacija dijela luke Novigrad

Županijska lučka uprava Zadar provodi projekt izvođenja pomorsko-građevinskih radova na sanaciji dijela rive i istezališta za brodove u luci Novigrad. Predmetni dio rive u funkciji je prihvata i priveza brodica i brodova, a na južnom dijelu navedenog poteza rive nastavlja se rampa u funkciji istezališta za brodice. Dio rive na koji se odnosi planirani zahvat je na samom dnu zaliva u mjestu Novigrad, istočni kraj. Riva je na tom potezu široka 32m, Istezalište 4,5m, i ostali dio je uređeni vodotok odnosno široko korito za evakuaciju bujičnih voda.Sanacija se izvodi na podmorskom i nadmorskom dijelu obalnog zida. Na dijelu rive koji se sanira predviđeno je uklanjanje i razbijanje oštećenih i dotrajalih dijelova hodne plohe u širini cca 3m, asfaltne plohe i betonske plohe. Iznova se izvodi kamene obložnice, kamene poklopnice i opločenje kamenom. Izvedba novog kamenog opločenja je preko nove podloge od armiranog betona. Navedenim projektom se podiže sigurnost korištenja komunalnih vezova unutar luke Novigrad. Radove izvodi zadarska tvrtka Stipčević d.o.o.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti/v#sigProIdb56a662f4d

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati