Izvlačenje olupine broda u luci Kukljica

Izvlačenje olupine broda u luci Kukljica

U luci otvorenoj z javni promet lokalnog značaja Kukljica na otoku Ugljanu izvedena je akcija izvlačenja olupine dvaju brodova koji su se nalazi u uvali predmetne luke te time otežavali korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnosti prometa u luci. Naručitelj navednih radova jest Županijska lučka uprava Zadar, a radove je izveo FOTO VIDEO G. Radovi su upotpunosti financirani od naručitelja radova, ovim projektom plovno područje unutar luke se može nastaviti odvijati sigurno za sve korisnike.

POSTAVLJENE PAMETNE KLUPE U LUKAMA SALI I MANDRE (2018.)

Županijska lučka uprava Zadar postavila je pametne klupe u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Sali i Mandre. Vrijednost navedenih radova ukupno je iznosila 30.040,00 kn bez pdv - a. Radove je izvela tvrtka INCLUDE d.o.o. Nositelj navedenog projekta je Županijska lučka uprava Zadar, koja je u navedenom projektu za luku Sali sudjelovala u postavljanju jedne klupe dok je Općina Sali financirala drugu klupu. U luci Mandre Županijska lučka uprava Zadar snosila je cjelokupne troškove. Ovim projektom Županijska lučka uprava nastavlja svoj kontinuitet ulaganja u luke te podizanja razina usluga koje se pružaju u istima.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=48#sigProId0883ff71e2

Završeni radovi iskopa dna Pag-Katina

Završeni radovi iskopa dna Pag-Katina

Županijska lučka uprava Zadar završila je projekt iskopa dna na lučkom području luke otvorene za javni promet Pag, Grad Pag (Katina). Navedeni radovi u potpunosti su financirani od strane Županijske lučke uprave Zadar ukupnom iznosu od 933.471,88 kuna.

Izvedeni radovi predstavljaju kraj I. faze uređenja predmetne luke te se u toku tekuće godine kreće u II. fazu uređenja luke koja obuhvaća sanaciju obalnih zidova te postavljanje pontona za privez brodica čime će se povećati kapacitet luke.

Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvela je VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d., Zalužje 7. 32100 VINKOVCI i Hidroinžinjering d.o.o., Šetalište XIII divizije 40, 51000 Rijeka. Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima iskopa lučkog područja grada Paga u Pagu" za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je BLOCK-PROJEKT d.o.o. Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar.

IZVUČENA OLUPINA BRODA U LUCI MRLJANE - OTOK PAŠMAN (2018.)

U luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Mrljane na otoku Pašmanu izvedena je akcija izvlačenja olupine broda koji se nalazi u uvali predmetne luke te time otežavao korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnosti prometa u luci. Naručitelj navednihradova jest Županijska lučka uprava Zadar, a radove je izveo FOTO VIDEO G.

IZVUČENA OLUPINA BRODA - LUKA KUKLJICA (2018)

U luci otvorenoj z javni promet lokalnog značaja Kukljica na otoku Ugljanu izvedena je akcija izvlačenja olupine dvaju brodova koji su se nalazi u uvali predmetne luke te time otežavali korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnosti prometa u luci. Naručitelj navednih radova jest Županijska lučka uprava Zadar, a radove je izveo FOTO VIDEO G. Radovi su upotpunosti financirani od naručitelja radova, ovim projektom plovno područje unutar luke se može nastaviti odvijati sigurno za sve korisnike.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=48#sigProId5a24e1d7bb

 Završena sanacija operativne obale luka Sali

Završena sanacija operativne obale luka Sali

U luci otvorenoj za javni promet Sali završeni su radovi na sanaciji dijela operativne obale. Naručitelj navedenih radova i nositelj ovog projekta jest Županijska lučka uprava Zadar. Svi predviđeni radovi su obavljeni u predviđenom roku, a radove je za naručitelja izveo: 

JADRANSKI RONILAČKI SERVIS Vatroslava Lisniskog 3, 22 000 Šibenik. Vrijednost navedenih radova iznosi 593.203,31 kuna s uračunatim PDV-om.

Navedeni radovi su od iznimne važnosti za luku Sali pošto taj dio operativne obale koristi i za pristan brzobrodske linije 

 br.9406 Zadar – Sali (Dugi otok) – Zaglav (Dugi otok) – Bršanj (Iž) i obratno. Ovim projektom se sigurnost u luci podigla na željeni nivo.

POSTAVLJENI BOKOŠTITNICI U LUCI VRGADA (2018.)

U luci otvorenoj za javni promet Lokalnog značaja Vrgada, Županijska lučka uprava Zadar provela je projekt postavljanja bokoštinika na dijelu operativne obale. Vrijednost navedenih radova iznosila je 34.475,00 kn, a radove je izveo: ŠVENDA TARMANN CHEMIE D.O.O. . Provedbom navedenog projekta omogućio se je sigurniji privez brodova koji koriste ovaj dio obale za pristan.

POSTAVLJANJE LUČKOG SVJETLA LUKA VIR SAPAVAC (2018)

U luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Vir - Sapavac, Županijska lučka uprava Zadar naručila je od tvrtke Plovput d.o.o. postavljanje lučkog svjetla na postojećem lukobranu. Radovi su uključivali: Izrada čelične konstrukcije tipskog lučkog svjetla i njegova ugradnja na armirano betonski temelj na lukobranu: - Izrada AB temelja uz ugradnju sidrenih vijaka - Izrada i postavljanje nove čelične konstrukcije tip „Plovput 3/1“ na AB temelj antikorozivno zaštićeno i obojano prema IALA preporukama. Nabava i ugradnja odgovarajućeg samostalnog LED svjetla uz podešavanje nautičkih karakteristika svjetla i puštanje u rad. Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjem u luke koje su pod njenom upravom, provodi red u lukama te kontinuirano radi na poboljšavanju sigurnosti u lukama čime i ovaj projekt pridosnosi sigurnosti u luci Vir Sapavac

Izvođenje kamenoklesarskih radova na Rekonstrukciji obale u luci Jazine – 2. faza, Grad Zadar, Zadarska županija.

Nakon sanacije obalnog zida od strane Hrvatskih cesta, 20.veljače 2018. godine je započelo Izvođenje kamenoklesarskih radova na Rekonstrukciji obale u luci Jazine – 2. faza, Grad Zadar, Zadarska županija. Ove radove u vrijednosti  875.637,50 kn sa uračunatim PDV-om za Županijsku lučku upravu Zadar  izvodi: DELMAT GALIOT d.o.o., Split, Put Supavla 1, stručni nadzor vrši tvrtka BLOCK PROJEKT D.O.O. nostielj navedenog projekta jest Županijska lučka uprava Zadar.

Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjem i uređenjem luke Jazine te završava ukupni projekt rekonstrukcije luke Jazine.

POTPISAN UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU TRAJEKTNE LUKE TKON (2018.)

Luka Tkon-izgradnja trajektnog terminala Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar Davor Škibola zajedno sa ravnateljem SAFU-a Tomislavom Petricom potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju trajektne luke Tkon vrijedan više od 32 milijuna te su također potpisali Sporazume sa Županijskom lučkom upravom Zadar, vrijedne 8 milijuna kuna. Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet RH koji je donijelo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, podloga je za financiranje projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, a njime se, po prvi put, uz ulaganja koja su se do sada izdvajala iz Državnog proračuna, otvara mogućnost financiranja iz EU fondova. Projekt Županijske lučke uprave Zadar luka Tkon na otoku Pašmanu prvi je od 28 projekata koji će se po prvi puta financirati bespovratnim sredstvima EU. Projekt se odnosi na ulaganja u izgradnju trajektnog pristaništa koje se sastoji od gata s 2 veza, ukrcajno-iskrcajnog prostora i ukrcajnog čekališta, platoa pristaništa koji omogućuje ukrcaj i iskrcaj vozila, podmorskog propusta cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija te platoa ukrcajnog čekališta i parkirališta u funkciji pristaništa na lokaciji u mjestu Tkon. Cilj projekta je omogućiti funkcioniranje redovitog trajektnog prometa Biograd – Tkon, budući je postojeći pristan skučen i ukrcaj se izvodi izravno iz mjesne prometnice koja je redovito zakrčena vozilima te blokira cestovni promet, a samim time smanjena je sigurnost putnika. Najveću korist završetkom ovog projekta imat će sami otočani, turisti i gospodarski subjekti ne samo otoka Pašmana već i otoka Ugljana koji su međusobno povezani mostom, te im je luka Tkon od iznimnog značaja.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=48#sigProIdf6573d99ce

Postavljeno lučko svjetlo Vir-Sapavac

Postavljeno lučko svjetlo Vir-Sapavac

U luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Vir - Sapavac, Županijska lučka uprava Zadar naručila je od tvrtke Plovput d.o.o. postavljanje lučkog svjetla na postojećem lukobranu.

Radovi su uključivali: Izrada čelične konstrukcije tipskog lučkog svjetla i njegova ugradnja na armirano betonski temelj na lukobranu: - Izrada AB temelja uz ugradnju sidrenih vijaka - Izrada i postavljanje nove čelične konstrukcije tip „Plovput 3/1“ na AB temelj antikorozivno zaštićeno i obojano prema IALA preporukama. Nabava i ugradnja odgovarajućeg samostalnog LED svjetla uz podešavanje nautičkih karakteristika svjetla i puštanje u rad.

Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjem u luke koje su pod njenom upravom, provodi red u lukama te kontinuirano radi na poboljšavanju sigurnosti u lukama čime i ovaj projekt pridosnosi sigurnosti u luci Vir Sapavac

5.2.2018. Započeli radovi na projektu rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane-1. faza-2.dio u 2018. godini

5.2.2018. Započeli radovi na projektu rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane-1. faza-2.dio u 2018. godini

5.2.2018 početak izvođenja građeviskih radova na projektu rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane-1. faza-2.dio u 2018. godini.

 

Na temelju sporazuma koji je sklopljen između Grada Zadra i Županijske lučke uprave Zadar o sufinanciranju rekonstrukije luke Petrčane.

 

Ukupni projicirani iznos radova na tom dijelu projekta iznosi 9.550.000,00 kuna s uključenim PDV-om od čega u troškovima Grad Zadar iz svog proračuna za 2018. godinu će izvdvojiti 1.200.000,00 kn, a Županijska lučka uprava Zadar će u svom proračunu za 2018. godinu za potrebe realizacije predmetnog projekta predvidjeti iznos od 8.350.000,00 kn.

Nositelj projekta je Županijska lučka uprava Zadar.