IZVRŠENA SANACIJA GATA, LUKA IST

IZVRŠENA SANACIJA GATA, LUKA IST

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Ist široka završeni radovi sanacije dijela gata nautičkog dijela obale,  Sve radove je izvela tvrtka "Metal obrada Perković", dužina novog dijela gata je oko 50 m, a širina drvenog podesta 2,5 m. Ovim projektom se proširuje kapacitet luke Ist te sigurnija i bolja usluga priveza brodova.

IZVUČENA OLUPINA BRODA U LUCI MRLJANE - OTOK PAŠMAN

IZVUČENA OLUPINA BRODA U LUCI MRLJANE - OTOK PAŠMAN

U luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Mrljane na otoku Pašmanu izvedena je akcija izvlačenja olupine  broda koji se nalazi u uvali predmetne luke te time otežavao korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnosti prometa u luci. Naručitelj navednih radova jest Županijska lučka uprava Zadar, a radove je izveo FOTO VIDEO G. Radovi su upotpunosti financirani od naručitelja radova, ovim projektom plovno područje unutar luke se može nastaviti odvijati sigurno za sve korisnike.

Postavljeni bokoštitnici u luci Vrgada

Postavljeni bokoštitnici u luci Vrgada

U luci otvorenoj za javni promet Lokalnog značaja Vrgada, Županijska lučka uprava Zadar provela je projekt postavljanja bokoštinika na dijelu operativne obale. Vrijednost navedenih radova iznosila je 34.475,00 kn, a radove je izveo: ŠVENDA TARMANN CHEMIE D.O.O. . Provedbom navedenog projekta omogućio se je sigurniji privez brodova koji koriste ovaj dio obale za pristan.

ODLUKA O IMENOVANJU PETOG ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA IZ REDOVA OVLAŠTENIKA KONCESIJE, ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Dana 27. prosinca 2018. godine u 11:oo sati u prostorijama Županijske lučke uprave Zadar održan je sastanak, na kojemu je imenovan peti član Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar, od strane predstavnika koncesionara koji imaju koncesiju na području Županijske lučke uprave Zadar.

   Na temelju članka 76. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/2016) te Statuta Županijske lučke uprave Zadar, članka 16. ovlaštenici koncesionara, koje sačinjavaju:

- Matko Bašić, predstavnik koncesionara CIAN d.o.o., Split

- Damir Oparov, predstavnik koncesionara Jadrolinije, Rijeka te

- Stjepan Ligutić, predstavnik koncesionara Mulić d.o.o. Sali,

jednoglasno su izabrali gospodina Zorana Morovića, načelnika općine Sali, kao petog člana Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar.

 ZAVRŠAVANJE SANACIJE OPERATIVNE OBALE U LUCI OŠLJAK

ZAVRŠAVANJE SANACIJE OPERATIVNE OBALE U LUCI OŠLJAK

U petak 18.05.2018. se očekuje završavanje  radova sanacije operativne obale u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja koja je pod nadležnošću Županijske lučke uprave Zadar. Vrijednost navedenih radova iznosi 570.688,09 kuna bez PDV-a, a radove za Županijsku lučku upravu izvodi JADRANSKI RONILAČKI SERVIS, Vatroslava Lisniskog 3, 22 000 Šibenik, dok  uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavlja  ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak. 

Predviđeni rok gradnje bio je 60 kalendarskih dana, ipak radovi će se uspjeti izvesti prije roka. Navedeni radovi su od iznimne važnosti za luku Ošljak pošto se taj dio operativne obale koristi i za pristan trajektne linije. Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjima u luke te poboljšanju sigurnosti korištenja obale, koja je na raspolaganju i drugim gospodarskim subjektima.

Postavljene pametne klupe u lukama Sali i Mandre

Postavljene pametne klupe u lukama Sali i Mandre

Županijska lučka uprava Zadar postavila je pametne klupe u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Sali i Mandre. Vrijednost navedenih radova ukupno je iznosila 30.040,00 kn bez pdv - a. Radove je izvela tvrtka INCLUDE d.o.o. Nositelj navedenog projekta je Županijska lučka uprava Zadar, koja je u navedenom projektu za luku Sali sudjelovala u postavljanju jedne klupe dok je Općina Sali financirala drugu klupu. U luci Mandre Županijska lučka uprava Zadar snosila je cjelokupne troškove. Ovim projektom Županijska lučka uprava nastavlja svoj kontinuitet ulaganja u luke te podizanja razina usluga koje se pružaju u istima.

Sanacija obalnih zidova i postavljanje pontona u luci Pag

Sanacija obalnih zidova i postavljanje pontona u luci Pag

Županijska lučka uprava Zadar pokrenula je projekt sanacije obalnih zidova te projekt postavljanja pontona, na lučkom području luke otvorene za javni promet Pag, Grad Pag. Navedeni radovi  su ugovoreni cijenom od 2.390.416,30 kuna za radove sanacije obalnih zidova te 1.342.224,00 kuna za radove postavljanja pontona. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvodi PGP d.o.o. Zagreb za saniranje obalnih zidova dok će radove postavljanja pontona izvoditi Jadranski ronilački servis (cijene su izražene bez PDV-a)

Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima unutar lučkog područja grada Paga u Pagu" za Županijsku lučku upravu Zadar izvodit će BLOCK-PROJEKT d.o.o. Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar.

Ovim radovima će se poboljšati iskorištavanje lučkog prostora predmetne luke samim time povećat će se kapacitet luke.

Također će se uvelike povećati sigurnost prometa u luci.

 Izvedeni kamenoklesarski radovi u uvali Jazine

Izvedeni kamenoklesarski radovi u uvali Jazine

Izvedeni su kamenoklesarski radovi u luci Jazine, 

nakon sanacije obalnog zida od strane Hrvatskih cesta, nakon čega je započelo  izvođenje kamenoklesarskih radova na Rekonstrukciji obale u luci Jazine – 2. faza, Grad Zadar, Zadarska županija. Ove radove u vrijednosti 937.287,50 kn sa uračunatim PDV-om za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je: DELMAT GALIOT d.o.o., Split, Put Supavla 1, stručni nadzor vrši tvrtka BLOCK PROJEKT D.O.O. nostielj navedenog projekta jest Županijska lučka uprava Zadar.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju trajektne luke Tkon

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju trajektne luke Tkon

Luka Tkon-izgradnja trajektnog terminala Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar Davor Škibola zajedno sa ravnateljem SAFU-a Tomislavom Petricom potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju trajektne luke Tkon vrijedan više od 32 milijuna te su također potpisali Sporazume sa Županijskom lučkom upravom Zadar, vrijedne 8 milijuna kuna.

Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet RH koji je donijelo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, podloga je za financiranje projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, a njime se, po prvi put, uz ulaganja koja su se do sada izdvajala iz Državnog proračuna, otvara mogućnost financiranja iz EU fondova. Projekt Županijske lučke uprave Zadar luka Tkon na otoku Pašmanu prvi je od 28 projekata koji će se po prvi puta financirati bespovratnim sredstvima EU.

Projekt se odnosi na ulaganja u izgradnju trajektnog pristaništa koje se sastoji od gata s 2 veza, ukrcajno-iskrcajnog prostora i ukrcajnog čekališta, platoa pristaništa koji omogućuje ukrcaj i iskrcaj vozila, podmorskog propusta cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija te platoa ukrcajnog čekališta i parkirališta u funkciji pristaništa na lokaciji u mjestu Tkon.

Cilj projekta je omogućiti funkcioniranje redovitog trajektnog prometa Biograd – Tkon, budući je postojeći pristan skučen i ukrcaj se izvodi izravno iz mjesne prometnice koja je redovito zakrčena vozilima te blokira cestovni promet, a samim time smanjena je sigurnost putnika. Najveću korist završetkom ovog projekta imat će sami otočani, turisti i gospodarski subjekti ne samo otoka Pašmana već i otoka Ugljana koji su međusobno povezani mostom, te im je luka Tkon od iznimnog značaja.

ASFALTIRANA OPERATIVNA OBALA LUKE BIOGRAD

ASFALTIRANA OPERATIVNA OBALA LUKE BIOGRAD

Završeni su radovi  asfaltiranja operativne obale u luci otvorenoj za javni promet županijskog značaja koja je pod nadležnošću Županijske lučke uprave Zadar. Vrijednost navedenih radova iznosi 102.871,00kuna bez PDV-a, a radove za Županijsku lučku upravu izvodi Sarađen d.o.o. Navedeni radovi su od iznimne važnosti za luku Biograd pošto se taj dio operativne obale koristi i za pristan ribarskih brodova. Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjima u luke te poboljšanju sigurnosti korištenja obale, koja je na raspolaganju i drugim gospodarskim subjektima.

SANACIJA DIJELA OPERATIVNE OBALE U UVALI MANDRE-OTOK PAG

SANACIJA DIJELA OPERATIVNE OBALE U UVALI MANDRE-OTOK PAG

Započeli su radovi sanacije operativne obale u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Mandre koja je pod nadležnošću Županijske lučke uprave Zadar. Vrijednost navedenih radova iznosi 638.942,14 kuna bez PDV-a, od čega Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinancira u iznosu od 500.000kn dok Županijska lučka uprava Zadar snosi ostatak troškova. Radove  izvodi Stipčević d.o.o., dok će uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obaviti ovlašteni inženjer Igor Rukec.

 Predviđeni rok gradnje jest 60 kalendarskih dana.  Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjima u luke te poboljšanju sigurnosti korištenja obale, koja je na raspolaganju i svim gospodarskim subjektima.

SANACIJA OPERATIVNE OBALE -OTOK OŠLJAK

SANACIJA OPERATIVNE OBALE -OTOK OŠLJAK

Započeli su radovi sanacije operativne obale u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja koja je pod nadležnošću Županijske lučke uprave Zadar. Vrijednost navedenih radova iznosi 570.688,09 kuna bez PDV-a, a radove za Županijsku lučku upravu izvodi JADRANSKI RONILAČKI SERVIS, Vatroslava Lisniskog 3, 22 000 Šibenik, dok će uslugu stručnog nadzora  nad izvođenjem radova obaviti  ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak. Za vrijeme trajanja radova sanacije, liniju Ošljak - Preko održavati će komunalno poduzeće Obala i parkovi d.o.o. Preko u jednakom broju linija kao i do sada. Predviđeni rok gradnje jest 60 kalendarskih dana, ipak ukoliko vremenske prilike omoguće očekuje se završetak radova prije roka.

Navedeni radovi su od iznimne važnosti za luku Ošljak pošto taj dio operativne obale koristi i za pristan trajektne  linije. Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjima u luke te poboljšanju sigurnosti korištenja obale, koja je na raspolaganju i drugim gospodarskim subjektima.