Prilagodba pristupačnosti

NOVOSTI

 ZAVRŠENA SANACIJA OPERATIVNE OBALE-LUKORAN

ZAVRŠENA SANACIJA OPERATIVNE OBALE-LUKORAN

Županijska lučka uprava Zadar završila je projekt sanacije operativne obale, na lučkom području luke otvorene za javni promet Lukoran, Općina Preko. Navedeni radovi su ugovoreni cijenom od 1.404.455,56 kuna sa PDV-om. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je JADRANSKI RONILAČKI SERVIS Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima sanacije operativne obale luka Lukoran" za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ČIRJAK.

 

Kako je navedeno predmet projekta su pomorsko građevinski radovi na sanaciji dijela pristana u Lukoranu. Sanacijom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Gabariti i položaj obalnog zida nakon sanacije ostaju identični kao i prije. Radovi su obuhvatili razgrtanje ploče plohe širine 4m sanacija obalnih zidova te se postavljanja novih armirano betonskih rubova naglavnog sklopa, kad su izvedeni ti radovi dodatno su se zasuli temelji postavili blokovi čuvari te se je sve dodatno zasuli zaštitnom oblogom lomljenog kamena. Radovi su izvršeni u dužini od 70 metara.

 

Radovi su izvedeni u zadanim rokovima  Ovim radovima  se uvelike povećala sigurnost prometa u luci te korištenja operativne obale.

NASTAVAK IZGRADNJE TRAJEKTNE LUKE TKON -OTOK PAŠMAN

NASTAVAK IZGRADNJE TRAJEKTNE LUKE TKON -OTOK PAŠMAN

Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa projektom izgradnje nove trajektne luke u luci otvorenoj za javni promet županijskog značaja Tkon - Otok Pašman.

Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet RH koji je donijelo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, podloga je za financiranje projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, a njime se, po prvi put, uz ulaganja koja su se do sada izdvajala iz Državnog proračuna, otvara mogućnost financiranja iz EU fondova. Projekt Županijske lučke uprave Zadar luka Tkon na otoku Pašmanu prvi je od 28 projekata koji će se po prvi puta financirati bespovratnim sredstvima EU.

Tkon je kao luka bitan zbog razvoja cijelog otoka Pašmana te u Zadarskoj županiji predstavlja 3. luku po broju prevezenih putnika i vozila. Projekt se odnosi na ulaganja u izgradnju trajektnog pristaništa koji se sastoji od gata s 2 veza, ukrcajno-iskrcajnog prostora i ukrcajnog čekališta, platoa pristaništa koji omogućuje ukrcaj i iskrcaj vozila, podmorskog propusta za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija te platoa ukrcajnog čekališta i parkirališta u funkciji pristaništa na lokaciji u mjestu Tkon.

Cilj projekta je omogućiti funkcioniranje redovitog trajektnog prometa Biograd – Tkon, budući je postojeći pristan skučen i ukrcaj se izvodi izravno iz mjesne prometnice koja je redovito zakrčena vozilima te blokira cestovni promet, a samim time smanjena je sigurnost putnika. Najveću korist završetkom ovog projekta imat će sami otočani, turisti i gospodarski subjekti ne samo otoka Pašmana već i otoka Ugljana koji su međusobno povezani mostom.

Navedeni daljnji radovi su ugovoreni cijenom od 20.312.543,41 kuna bez PDV-a. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvodi zajednica ponuditelja KALI GRADNJA D.O.O. I EL TIM D.O.O. Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima nastavka izgradnje trajektne luke Tkon" za Županijsku lučku upravu Zadar izvodit će KOZINA PROJEKTI d.o.o.. Planirani rok izvođenja radova jest 29 mjeseci

ODLUKA O IMENOVANJU PETOG ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA IZ REDOVA OVLAŠTENIKA KONCESIJE, ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Dana 27. prosinca 2018. godine u 11:oo sati u prostorijama Županijske lučke uprave Zadar održan je sastanak, na kojemu je imenovan peti član Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar, od strane predstavnika koncesionara koji imaju koncesiju na području Županijske lučke uprave Zadar.

   Na temelju članka 76. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/2016) te Statuta Županijske lučke uprave Zadar, članka 16. ovlaštenici koncesionara, koje sačinjavaju:

- Matko Bašić, predstavnik koncesionara CIAN d.o.o., Split

- Damir Oparov, predstavnik koncesionara Jadrolinije, Rijeka te

- Stjepan Ligutić, predstavnik koncesionara Mulić d.o.o. Sali,

jednoglasno su izabrali gospodina Zorana Morovića, načelnika općine Sali, kao petog člana Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar.

POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI

POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI

Potpisan Ugovor o koncesiji između Županijske lučke uprave Zadar i Brala d.o.o. Posedarje za obavljanje djelatnosti opskrbe plovila gorivom koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podrgradnje i nadgradnje na dijelu lučkog područja luke Ist - Kosirača, otok Ist, Grad Zadar.

Koncesijom se stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke Ist-Kosirača, otok Ist, Grad Zadar radi smještaja plovnog objekta s kojeg će se obavljati djelatnost opskrbe plovnih objekata gorivom. Koncesija se sklopila na rok od deset godina

ZAPOČELA SANACIJA DVAJU MULOVA LUKA ŠKARDA

ZAPOČELA SANACIJA DVAJU MULOVA LUKA ŠKARDA

Županijska lučka uprava Zadar pokrenula je projekt sanacije dvaju mulova, na lučkom području luke otvorene za javni promet Škarda, Grad Zadar. Navedeni radovi su ugovoreni cijenom od 276.304,00 kuna bez PDV-a.

Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvodi ZADAR SUB D.O.O.  Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima sanacije dvaju mulova luka Škarda" za Županijsku lučku upravu Zadar izvodit će URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ČIRJAK. Planirani rok izvođenja radova jest 90 radnih dana. 

Ovim radovima će se uvelike povećati sigurnost prometa u luci te korištenja obale.

Sanacija obalnih zidova i postavljanje pontona u luci Pag

Sanacija obalnih zidova i postavljanje pontona u luci Pag

Županijska lučka uprava Zadar pokrenula je projekt sanacije obalnih zidova te projekt postavljanja pontona, na lučkom području luke otvorene za javni promet Pag, Grad Pag. Navedeni radovi  su ugovoreni cijenom od 2.390.416,30 kuna za radove sanacije obalnih zidova te 1.342.224,00 kuna za radove postavljanja pontona. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvodi PGP d.o.o. Zagreb za saniranje obalnih zidova dok će radove postavljanja pontona izvoditi Jadranski ronilački servis (cijene su izražene bez PDV-a)

Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima unutar lučkog područja grada Paga u Pagu" za Županijsku lučku upravu Zadar izvodit će BLOCK-PROJEKT d.o.o. Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar.

Ovim radovima će se poboljšati iskorištavanje lučkog prostora predmetne luke samim time povećat će se kapacitet luke.

Također će se uvelike povećati sigurnost prometa u luci.

ZAVRŠENA SANACIJA MULOVA - LUKA ŠKARDA

ZAVRŠENA SANACIJA MULOVA - LUKA ŠKARDA

Županijska lučka uprava Zadar završila je projekt sanacije dvaju mulova, na lučkom području luke otvorene za javni promet Škarda, Grad Zadar. Navedeni radovi su ugovoreni cijenom od 276.304,00 kuna bez PDV-a. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izveo ZADAR SUB D.O.O. Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima sanacije dvaju mulova luka Škarda" za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ČIRJAK. Radovi su izvedeni u planiranom roku. Ovim radovima se uvelike povećala sigurnost  korištenja obale.

SANACIJA OPERATIVNE OBALE LUKA LUKORAN

SANACIJA OPERATIVNE OBALE LUKA LUKORAN

Županijska lučka uprava Zadar pokrenula je projekt sanacije operativne obale, na lučkom području luke otvorene za javni promet Lukoran, Općina Preko. Navedeni radovi su ugovoreni cijenom od 766.864,70 kuna bez PDV-a.

Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvodi JADRANSKI RONILAČKI SERVIS  Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima sanacije operativne obale luka Lukoran" za Županijsku lučku upravu Zadar izvodit će URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ČIRJAK. Planirani rok izvođenja radova jest 100 radnih dana

Ovim radovima će se uvelike povećati sigurnost prometa u luci te korištenja operativne obale.

ASFALTIRANA OPERATIVNA OBALA LUKE BIOGRAD

ASFALTIRANA OPERATIVNA OBALA LUKE BIOGRAD

Završeni su radovi  asfaltiranja operativne obale u luci otvorenoj za javni promet županijskog značaja koja je pod nadležnošću Županijske lučke uprave Zadar. Vrijednost navedenih radova iznosi 102.871,00kuna bez PDV-a, a radove za Županijsku lučku upravu izvodi Sarađen d.o.o. Navedeni radovi su od iznimne važnosti za luku Biograd pošto se taj dio operativne obale koristi i za pristan ribarskih brodova. Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjima u luke te poboljšanju sigurnosti korištenja obale, koja je na raspolaganju i drugim gospodarskim subjektima.

 ZAPOČELI RADOVI SANACIJE DIJELA OBALE - LUKA JAZINE, ZADAR

ZAPOČELI RADOVI SANACIJE DIJELA OBALE - LUKA JAZINE, ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa projektom rekonstrukcije obale na lučkom području luke otvorene za javni promet Jazine, Grad Zadar. Navedenim radovima su prethodile faze I. i II. uređenja predmetne luke te  su navedeni radovi nastavak projekta uređenja luke Jazine tj. III. faza uređenja obale. Obuhvat III. faze se odnosi na Obalu kneza Branimira od profila 26 do profila 42 u dužini 206,52 metra

 

Navedeni radovi su ugovoreni cijenom od  4.115.272,19 kuna bez PDV-a. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvodi Akropolis d.o.o.  Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije obale u uvali Jazine" za Županijsku lučku upravu Zadar izvodit će Idassacommerce d.o.o. Planirani rok izvođenja radova jest 160 radnih dana. Ovim radovima će se uvelike povećati sigurnost prometa u luci te korištenja obale.

IZVRŠENA SANACIJA GATA, LUKA IST

IZVRŠENA SANACIJA GATA, LUKA IST

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Ist široka završeni radovi sanacije dijela gata nautičkog dijela obale,  Sve radove je izvela tvrtka "Metal obrada Perković", dužina novog dijela gata je oko 50 m, a širina drvenog podesta 2,5 m. Ovim projektom se proširuje kapacitet luke Ist te sigurnija i bolja usluga priveza brodova.

IZVUČENA OLUPINA BRODA U LUCI MRLJANE - OTOK PAŠMAN

IZVUČENA OLUPINA BRODA U LUCI MRLJANE - OTOK PAŠMAN

U luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Mrljane na otoku Pašmanu izvedena je akcija izvlačenja olupine  broda koji se nalazi u uvali predmetne luke te time otežavao korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnosti prometa u luci. Naručitelj navednih radova jest Županijska lučka uprava Zadar, a radove je izveo FOTO VIDEO G. Radovi su upotpunosti financirani od naručitelja radova, ovim projektom plovno područje unutar luke se može nastaviti odvijati sigurno za sve korisnike.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati