Prilagodba pristupačnosti

NOVOSTI

Završeni radovi na sanaciji luke Ražanac -uvala Plamići u mjestu Rtina

Završeni radovi na sanaciji luke Ražanac -uvala Plamići u mjestu Rtina

Radovi na sanaciji luke Ražanac - uvala Plamići u mjestu Rtina završeni su krajem travnja 2023. godine.

Sanacija je bila neophodna zbog umanjene stabilnosti i nosivosti cijele konstrukcije što je ugrožavalo sigurnost privezanih brodica. Najveća oštećenja pretrpjela je glava lukobrana, čije je urušavanje dovelo do stvaranja pukotina na betonskoj šetnici. Podlokavanje obalnog zida bilo je najizraženije u najisturenijem dijelu zida koje je ujedno i  najizloženije utjecajima valova i struje.

Projekt je najvećim dijelom obuhvatio istočni, zapadni i južni dio lučice koji su bili u znatno lošijem stanju, dok na sjevernom dijelu nije bilo potrebno izvoditi veće građevinske radove.

U istočnom dijelu lučice prvotno se izvelo čišćenje poroznih dijelova obalnog zid, nakon čega je slijedilo učvršćivanje temelja postavljanjem armature i ugradnjom betona. Prilikom postavljanja armature bilo je potrebno sidriti gafe za vezivanje brodova u samu armaturu te postaviti AB ploče i sekundarni sloj školjere. Na zapadnom dijelu lučice izvedeni su veći radovi na obnovi. Naime, zbog diferencijalnih slijeganja u glavi lukobrana na završetku obalnog zida morali su se skinuti svi slojeve školjere i privremeno ih deponirati na gradilište.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.730.930,81 kn s uključenim PDV-om, a isti je sufinanciran sredstvima MMPI, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar

Izvoditelj radova bila je zadarska tvrtka Stipčević d.o.o., dok je uslugu stručnog nadzora građenja vršila  tvrtka P.I. Konzalting d.o.o. s glavnim nadzornim inženjerom Igorom Pukecom na čelu.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProIdabf7fcd31e

Završeni radovi na sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula i drvenog mula u luci Privlaka

Završeni radovi na sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula i drvenog mula u luci Privlaka

Sredinom listopada 2022. godine završeni su radovi na sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula i drvenog mula u luci otvorenoj za javni promet Privlaka.

Radovi na  sanaciji glavnog mula, duljine 85 m i širine 10,5 m, obuhvaćali su čišćenje i uklanjanje nesolidnih dijelova postojećih plombi, podbetoniranje podmorskog zida te izvedbu nove AB obloge. Nadmorski dio zidova se od početnih 6, odnosno 10 m duljine od korijena, zatvorio izvedbom proširenja od armiranog betona. Uklonile su se nesolidne preklopnice te zamijenile novima, a ostatak je presložen.

Vrijednost izvedenih radova glavnog mula iznosi 3.619.272,50 kn sa uključenim PDV-om., a radove je izvela tvrtka P.G.P. d.o.o. iz Zagreba.  Nadzor nad izvedenim radovima izvršio je ovlašteni inženjer građevinarstva Željko Čirjak. 

Projekt sanacije glavnog mula je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske u iznosu od 1.000.000,00 kn, Općine Privlaka  u iznosu od 1.000.000,00 kn, a ostatak potrebnih sredstava osigurala je Zadarska županija i Županijska lučka uprava Zadar.

ŽLUZ također je sanirala i drveni  mul koji se nalazi u luci privlaka Vrijednost sanacije drvenog mula iznosila je 319.062,50 kn sa PDV-om, a radove je izveo Obrt Metalobrada iz Zadra. Sanaciju drvenog mula u cijelosti je financirala Županijska lučka uprava Zadar.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProIddad8f3be85

Sanaciji obalnih zidova u luci Pag Golija - predio Prosika

Sanaciji obalnih zidova u luci Pag Golija - predio Prosika

Županijska lučka uprava Zadar i Grad Pag pokrenuli su radove na sanaciji obalnog zida u luci Pag na predjelu od starog Mosta prema plaži Prosika. Projekt je ujedno i nastavak prethodnog projekta uređenja obalnih zidova u lučici Katina, odnosno obalnog područja stare jezgre Grada Paga.

U dogovoru s ovlaštenim predstavnicima Grada Paga definirano je da se sanacija-rekonstrukcija obale izvrši na način da se projektno rješenje prilagodi postojećoj liniji obale u najvećoj mogućoj mjeri, a da dubina ispred novog zida bude slična kao prije, odnosno usklađena s kategorijom plovila za privez prema UPU Golija.

Obalni zid će se u cijelosti obnoviti, a uz njega će se uredit šetnica popločana kamenom čime će se osuvremeniti dotrajali urbani prostor, kao i poboljšati sigurnost u samoj luci.

Ukupna dužina zahvata sanacije obalnog zida je 227 m, od čega je prvih 111 m u nadležnosti Županijske lučke uprave Zadar, a drugi dio do plaže Prosika u dužini od 116 m pod nadležnošću Grada Paga.  Zahvat je obuhvatio i sanaciju privezišta u dužini od 67 m, čime će se omogućiti privez plovilima dužine 12 – 15 m.

Ovaj projekat sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zadarska županija, ŽLU Zadar i Grad Pag, a predviđeni rok izvođenja radova je 5 mjeseci.

Izvođač radova: Akropolis d.o.o. Split

Ugovorena vrijednost radova: 3.153.228,90 kuna + PDV

Projektant: PGN Split d.o.o., izrađivač Remi Vuković

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProIddc5625ac24

Dovršen je projekt "Uređenje obalnog pojasa u luci Sukošan"

Sredinom veljače 2023. godine završen je projekt rekonstrukcije obalnog pojasa duljine 515 m u luci Sukošan. Isti je realiziran sredstvima resornog ministarstva, Županijske lučke uprave Zadar, Zadarske županije i Općine Sukošan.

Glavni projekt obuhvatio je obalnu konstrukciju s komunalnim vezovima, prometne i javne površine, javnu rasvjetu i DTK te hortikulturno uređenje obalne šetnice koju će provesti Općina Sukošan. Sastavni dio predmetnog projekta je i građevinski projekt produbljenja lučkog akvatorija za 1,5 metara, a u svrhu osiguranja potrebne dubine za korištenje komunalnih vezova.

Obalna konstrukcija odnosi se na  sanaciju obalnog zida duljine 432 metra,  rekonstrukciju završne površine postojećih gatova, uklanjanje  mula 1 i izvedba novog mula 2 u duljini od 12,00 m. Postojeći mul  zadržao je prijašnje gabarite  te se uklopio u novoprojektirano stanje izvedbom betonske rampe.  Rekonstrukcijom obalnog pojasa dobilo se 100 komunalnih vezova za korisnike.

U obuhvatu površine namijenjene kretanju pješaka uređena je obalna šetnica, nogostup uz kolnik nerazvrstane prometnice, kao i pristupi s obalne šetnice na nerazvrstanu prometnicu. Cijelom dužinom šetnice postavljeni su betonski opločnici.

Uređenjem površine za parkiranje dobilo se 111 parkirnih mjesta, od čega 9 za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Zone javne zelene površine će se prostirat u dužni cijelog zahvata, oplemenjujući prostor te će imati funkciju zaštitne barijere između obalnog pojasa i prometnice u zaleđu. Također postavljena je Javna rasvjeta i EKI-kabelska kanalizacija, kao i dio postojeće  NN mreže čija instalacija je smještena unutar zelenih i prometnih površina te parkirališta.

U odnosu na prijašnje stanje izvedbom planiranog zahvata znatno  se povećala funkcionalnost i vizualni izgled s konturama obalnog i priobalnog prostora, što pogoduje razvoju turizma, a samim time i gospodarskom jačanju samog naselja.  

Poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog vezav Silba-mul i Privlaka

Poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog vezav Silba-mul i Privlaka

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13), Županijska lučka uprava Zadar  objavljuje  14.11.2022.godine javni:

 

P O Z I V NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Zadarske županije

 • Silba- Mul
 • Privlaka:
  • lučki bazen Mletak
  • lučki bazen Bilotinjak
  • uvala Loznica- lučki bazen 2 (Mostina)
  • uvala Loznica- lučki bazen 3 (Livadice)

da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranici Županijske lučke uprave Zadar.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Dokaz o vlasništvu plovila

- Presliku važeće osobne iskaznice

- Izvadak iz sudskog registra (ukoliko se radi o pravnoj osobi)

- Kontakt broj telefona

- navesti luku za koju se predaje zahtjev

Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke vodit će se briga o dužini i namjeni plovila, te će se ista plovila prema tim kriterijima i grupirati

Nepotpuni zahtjev kao i oni dostavljeni van propisanog roka neće se uzimati u obzir.

Adresa za predaju zahtjeva:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR, Franka Lisice 77, 23000 ZADAR

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

aplikacijom na web stranici Županijske lučke uprave Zadar www.cpa-zadar.hr

KLASA: 003-05/22-01/44

URBROJ: 2198-01-87-22-2

Sanacija luke lokalnog značaja Nin

Sanacija luke lokalnog značaja Nin

Sredinom rujna počela je sanacija 12 mulova u luci Nin na kojima su se realizirala razna oštećenja zbog neadekvatnog načina prvotne gradnje i vremenskih utjecaja, posebno uslijed velike poplave iz 2017. godine. 

Obalni zidovi trebaju sanaciju u dijelu podlokavanja temeljnog dijela zida, u dnu, izlokavanja lica, pukotina koje su se proširile ispiranjem od djelovanja mora i mjestimičnih kaverni. Dijelovi mulova su urušeni i nalaze se pod morem, dok su završne ploče  na dijelovima ispucale i utonule. 

Novo projektno rješenje obuhvaća sanaciju koja će se izvesti u dvije faze. Prva faza obuhvaća uklanjanje korijena mula kako bi se izveo propust,  temeljenje i  novi armirano betonski zidovi. Kako se temeljenje vrši na muljevitom dnu, na dno iskopa potrebno je postaviti geotekstil na koji dolazi novi sloj pijeska i šljunka kako bi se spriječilo ispiranje pijeska ispod zida. U drugoj fazi postavlja se završna hodna ploča, konzolno preko obalnog zida, u debljini od 30 cm te se strojno štoka. Završno betoniranje izvest će se dekorativnim betonom debljine 16 cm.

Sanacijom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, gabariti i položaj obalnog zida nakon sanacije se mijenjaju u dozvoljenim granicama, pa se ovi radovi smatraju zahvatom za koji ne treba građevinska dozvola. 

Izvođač : Contractor d.o.o. Split

Stručni nadzor: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak, Raštanska 3, 23000
Zadar, Željko Čirjak, dipl. ing. građ.,
Ugovorena vrijednost radova: 1.904.610,40 kn bez PDV-a
Predviđeni rok izvođenja radova: 6 mjeseci

Projekt je sufinanciran sredstvima Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProIdfba50841bb

Završeni radovi na uređenja obalnog pojasa u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Pakoštane - uvala Dugovača

Završen je projekt uređenja obalnog pojasa u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Pakoštane - uvala Dugovača. Riječ je o investiciji vrijednoj preko 20 milijuna kuna, sufinanciranoj od strane Županijske lučke uprave Zadar, Zadarske županije, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Općine Pakoštane.

Projektom je obuhvaćeno uređenje i rekonstrukcija obalne crte te izgradnja dužobalne šetnice.

Dio luke namijenjen za obavljanje linijskog pomorskog prometa (operativni dio luke) nalazi se na sjevernom dijelu uvale. Na spomenutoj poziciji realizirana je privezna obala u smjeru sjeverozapad – jugoistok, duljine 38,00 m. Također izgrađen je i privezni gat za obostrano pristajanje plovila, duljine 45,00 m. Nova obala omogućava prihvat plovila u javnom putničkom prometu, plovila opskrbe te većih izletničkih plovila.

U sklopu projekta na istočnom dijelu uvale koji se nastavlja na dio luke za obavljanje javnog pomorskog prometa (operativni dio luke), izgrađen je komunalni dio luke. Strukturu komunalnih vezova čini 47 vezova za brodice dužine do 8 m te njih 29 za brodice dužine do 9,5 m, odnosno sveukupno 76 komunalnih vezova.

Ukupna duljina novoizgrađene rive iznosi cca 280 m. Širina hodnog dijela (obalne šetnice) iznosi 3 m, a s istočne strane planiran je i kontinuirani zeleni pojas širine 2 m.

Izvoditelj radova bila je zagrebačka tvrtka PGP d.o.o., uslugu stručnog nadzora građenja vršila je tvrtka STOPOSTOPRIRODNO d.o.o. s glavnim nadzornim inženjerom Igorom Pukecom, dok je voditelj projekta građenja bio Nikša Marković ispred tvrtke IN-STRIA d.o.o. Zagreb.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProIda39d76d6b6

Poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog veza

Poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog veza

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13), Županijska lučka uprava Zadar  objavljuje  10.10.2022.godine javni:

 

P O Z I V NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Zadarske županije

 • Doleška Draga,
 • Starigrad,
 • Ljubačka vala- lučki bazen Ljubački stanovi,
 • Tribanj Krušćica uvala Lubardić,
 • Ugljan Kobiljak, lučki bazen Ugljan/Kobiljak i lučki bazen Lučica,
 • Ugljan Batalaža, lučki bazen Sjever i lučki bazen Sušica,
 • Muline, lučki bazen Skrača- lučki bazen Guduće,
 • Lukoran, lučki bazen Mali Lukoran

da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranici Županijske lučke uprave Zadar.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Dokaz o vlasništvu plovila

- Presliku važeće osobne iskaznice

- Izvadak iz sudskog registra (ukoliko se radi o pravnoj osobi)

- Kontakt broj telefona

- navesti luku za koju se predaje zahtjev

Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke vodit će se briga o dužini i namjeni plovila, te će se ista plovila prema tim kriterijima i grupirati

Nepotpuni zahtjev kao i oni dostavljeni van propisanog roka neće se uzimati u obzir.

Adresa za predaju zahtjeva:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR, Franka Lisice 77, 23000 ZADAR

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

aplikacijom na web stranici Županijske lučke uprave Zadar www.cpa-zadar.hr

KLASA: 003-05/22-01/44

URBROJ: 2198-01-87-22-1

Sanacija luke Ražanac - uvala Plamići u Rtini, Općina Ražanac

Sanacija luke Ražanac - uvala Plamići u Rtini, Općina Ražanac

Projekt sanacije lučice Plemići u mjestu Rtina jedan je od četiri projekta sanacije započetih sredinom rujna 2022. godine.

Sanacija je bila neophodna zbog umanjene stabilnosti i nosivosti cijele konstrukcije što je ugrožavalo sigurnost privezanih brodica. Najveća oštećenja pretrpio je lukobran osobito istočni dio lučice čije je stanje postalo toliko nepovoljno da je more slobodno prolazilo kroz šupljne. Podlokavanje obalnog zida je najizraženije u najisturenijem dijelu zida, koje je ujedno i bilo najizloženije utjecajima valova i struje. Glava lukobrana je u potpunosti srušena do razine mora, dok je prema korijenu stanje bilo nešto bolje. Njeno urušavanje dovelo je do stvaranja pukotina na betonskoj šetnici. Na zapadnom dijelu lukobrana, koji je u vidno boljem stanju nego istočni vidljiv je nedostatak kamenih blokova u primarnom sloju školjere.

Sanacija će najvećim dijelom obuhvatiti istočni, zapadni i južni dio lučice koji su lošijem stanju, dok na sjevernom dijelu nije potrebno izvoditi veće građevinske radove.

U istočnom dijelu lučice prvotno će se izvesti čišćenje poroznih dijelova obalnog zida, nakon toga slijedi učvršćivanje temelja postavljanjem armature i ugradnjom betona. Prilikom postavljanja armature potrebno je sidriti gafe za vezivanje brodova u samu armaturu. Nakon toga slijedi postavljanje AB ploča i izrada sekundarnog sloja školjere od kamenih blokova mase 50-500 kg.

Na zapadnom dijelu lučice potrebni su veći radovi na obnovi. Zbog diferencijalnih slijeganja potrebno je u glavi lukobrana na završetku obalnog zida skinuti sve slojeve školjere, deponirati ih na gradilištu i upotrijebiti u kasnijoj fazi radova.

Cijelim ovim planiranim zahvatom sanacije u prvom redu će se osigurati stabilnosti i nosivost konstrukcije te sigurnost privezanih brodova.

Izvođač : Stipčević d.o.o. Zadar

Stručni nadzor: PI konzalting d.o.o., Igor Pukec, dipl. ing. građ.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.364.980,00 kn bez PDV-a, a isti su sufinancirani sredstvima MMPI, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar

Predviđeni rok izvođenja radova: 4 mjeseca

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProIdabf7fcd31e

Poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog veza Pakoštane uvala Dugovača

Poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog veza Pakoštane uvala Dugovača

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13), Županijska lučka uprava Zadar  objavljuje  20.02.2023. godine javni:

 

P O Z I V NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Zadarske županije

 • PAKOŠTANE UVALA DUGOVAČA

da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranici Županijske lučke uprave Zadar.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Dokaz o vlasništvu plovila

- Presliku važeće osobne iskaznice

- Izvadak iz sudskog registra (ukoliko se radi o pravnoj osobi)

- Kontakt broj telefona

Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke vodit će se briga o dužini i namjeni plovila, te će se ista plovila prema tim kriterijima i grupirati

Nepotpuni zahtjev kao i oni dostavljeni van propisanog roka neće se uzimati u obzir.

Adresa za predaju zahtjeva:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR, Franka Lisice 77, 23000 ZADAR

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

aplikacijom na web stranici Županijske lučke uprave Zadar www.cpa-zadar.hr

KLASA: 003-05/23-01/44

URBROJ: 2198-01-87/5-23-1

Sanacija luke Sv. Filip i Jakov

Sanacija luke Sv. Filip i Jakov

Županijska lučka uprava Zadar započela je 15. rujna radove na sanaciji luke Sv. Filip i Jakov. Predmetna luka građena je u različitim periodima te obnavljana u više navrata što je rezultiralo razlikom u odabiru materijala, često lošije kvalitete i njegovom različitom obradom.

Sanacija je bila neophodna zbog abrazivnog djelovanja mora i diferencijalnog slijeganja što je uzrokovalo pomicanje kamenih blokova iz ležišta i lomljenjem istih. Također oštećena je i školjera kojoj prijeti urušavanje. Dio sjevernoj obalnog zida pretrpio je najviše oštećenja te će se zbog narušene stabilnosti srušiti dio koji se nagnuo i izgraditi novi, a kaverne ostalog dijela ispuniti betonom. Obnovit će se i hodna površina izvođenjem armirano- betonske podloge sa završnim opločenjem od postojećeg kamena, a na mjestima gdje nedostaje kamen vodit će se računa da se isti zamjeni što sličnijim primjerkom novog.  Postojeća školjera će se presložiti i dohraniti kamenim blokovima. 

Ovaj projekat sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ŽLU Zadar i Općina Sv. Filip i Jakov.

 

Izvođač : Stipčević d.o.o. Zadar

Stručni nadzor: Radix ing d.o.o., Andrija Šarić, dipl. ing. građ.

Ugovorena vrijednost radova: 2.627.286,60 kn bez PDV-a

Predviđeni rok izvođenja radova: 6 mjeseci

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProIda0bb8dbc75

Završeni radovi na sanaciji obalnog zida u luci Olib vrijednosti preko 650.000kn

Završeni radovi na sanaciji obalnog zida u luci Olib vrijednosti preko 650.000kn

Grad Zadar i Županijska lučka uprava Zadar zajednički su realizirali projekt sanacije obalnog zida u luci Olib, luke otvorene za javni promet od lokalnog značaja i važnog infrastrukturnog resursa otoka Oliba.

Za ovaj projekt, ukupne vrijednosti 656.475,63 kuna s PDV-om, Grad Zadar-UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka se prijavio na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2022. godini Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u partnerstvu s Županijskom lučkom upravom Zadar te su Odlukom o odabiru projekata iz svibnja 2022. godine Gradu Zadru odobrena sredstva za financiranje projekta u iznosu od 256.000,00 kuna, a Grad Zadar je izdvojio i dodatnih 300.000,00 kuna vlastitih sredstava s pozicije nadležnog upravnog odjela za tu namjenu. Županijska lučka uprava Zadar, kao operativni nositelj projekta, financirala je izradu projektne dokumentacije te preuzela obvezu financiranja preostalih 100.475,63 kuna do visine ukupne investicije, čime je zaokružena financijska konstrukcija za realizaciju projekta.

Radovi na sanaciji podrazumijevali su pomorsko-građevinske radove na sanaciji sjevernog i južnog gata luke te školjere, kao i sanaciju obalnog zida u duljini 60 metara, čime je osiguran temeljni zahtjev za mehaničkom otpornošću i stabilnošću te nosivosti konstrukcije i u konačnici sigurno korištenje luke odnosno prihvat i privez brodova. Ovaj, posljednji u nizu zajednički realiziranih projekata Grada Zadra i ŽLU Zadar, završen je krajem srpnja, na zadovoljstvo svih korisnika luke Olib.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProIdc324b17008

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati