Prilagodba pristupačnosti

Plan davanja dozvola na lučkom području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Zadar

Temeljem članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) Županijska lučka uprava Zadar objavljuje plan davanja dozvola na lučkom području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Zadar


Plan davanja dozvola na lučkom području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Zadar

Objavljen Poziv na intervju kandidata prijavljenih na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice u Županijskoj lučkoj upravi Zadar

Objavljen je Poziv na intervju kandidata prijavljenih na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice u Županijskoj lučkoj upravi Zadar kojeg možete pogledati na poveznici

Obveza premještanja plovila zbog izvođenja radova na sanaciji gatova u luci županijskog značaja, Biograd- lučki bazen Jaz

Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo da Županijska lučka uprava Zadar  početkom ožujka 2023. godine kreće s radovima sanacije sjeverna tri gata u luci Biograd- lučki bazen Jaz slijedom čega ste u obvezi svoje plovilo koje se nalazi na području izvođenja radova izmjestiti s veza  do 1. ožujka 2023. Predviđeno vrijeme trajanja radova je 6 mjeseci.


S poštovanjem,

Županijska lučka uprava Zadar

POZIV NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA - LUKA NIN

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13), Županijska lučka uprava Zadar  objavljuje 10. siječnja 2024. godine javni:

 

P O Z I V  NA  DOSTAVU  ZAHTJEVA  ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u luci otvorenim za javni promet lokalnog značaja Zadarske županije

  • LUKA NIN

da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranici Županijske lučke uprave Zadar.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Dokaz o vlasništvu plovila

- Presliku važeće osobne iskaznice

- Izvadak iz sudskog registra (ukoliko se radi o pravnoj osobi)

- Kontakt broj telefona

Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke vodit će se briga o dužini i namjeni plovila, te će se ista plovila prema tim kriterijima i grupirati

Nepotpuni zahtjev kao i oni dostavljeni van propisanog roka neće se uzimati u obzir.

Adresa za predaju zahtjeva:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR, Franka Lisice 77, 23000 ZADAR

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

aplikacijom na web stranici Županijske lučke uprave Zadar www.cpa-zadar.hr

KLASA: 406-01/24-03/02

URBROJ: 2198-01-87-24-1  

Objavljen Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Županijske lučke uprave Zadar

Objavljen je Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Županijske lučke uprave Zadar kojeg možete pogledati na poveznici

Obavijest korisnicima komunalnih vezova

Županijska lučka uprava Zadar je donijela Odluku o visini lučkih pristojbi i naknada u lukama pod svojom nadležnošću u studenom 2022. godine s primjenom od 01. siječnja 2023. godine.

Naime, prihodi lučke uprave su lučke pristojbe i lučke naknade, naknade od koncesija, sredstva iz proračuna osnivača i ostali prihodi.

Člankom 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da se sredstvima iz proračuna osnivača lučke uprave može isključivo financirati gradnja i održavanje lučke podgradnje.

Ostala sredstva u cijelosti pripadaju lučkoj upravi na čijem se području ubiru i namijenjena su za:

1. izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje,

2. opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova,

3. održavanje dubine u luci i na sidrištu luke,

4. troškove poslovanja lučke uprave.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je donijelo Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

Člankom 19. predmetnog Pravilnika propisano je da je lučka uprava dužna kategorizirati luke i njene pojedine dijelove u zone.

Određena zona određuje lučku pristojbu, a u postupku zoniranja uzimaju se u obzir i sljedeća mjerila:
1. Atraktivnost geografskog smještaja pojedine luke u cijelosti odnosno mikrolokacije kao dijela lučkog bazena unutar lučkog područja luke;
2. Razina uređenosti lučke nadgradnje i podgradnje u luci
3. Stupanj zaštićenosti luke
4. Ekološka opremljenost luke
5. Opremljenost luke specijaliziranom opremom i zaštitnim sredstvima kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja mora manjih razmjera
6. Stupanj opremljenosti luke osnovnim sadržajima
7. Stupanj opremljenosti luke dodatnim sadržajima
8. Blizina gradskog središta
9. Povezanost na cestovnu infrastrukturu
10. Blizina brodogradilišta i servisa.

Sukladno propisanoj obvezi Županijska lučka uprava Zadar je naručila od Pomorskog fakulteta u Rijeci da izradi Studiju kategorizacije luka otvorenih za javni promet pod svojom nadležnošću.

Istom je provedena analiza trenutnog stanja te izvršena kategorizacija luka i njezinih pojedinih dijelova u zone, izvršen je objektivan sustav ocjenjivanja u lukama te predložene visine lučkih pristojbi i naknada.

Izrađena Studija je, uz investirana sredstva u izgradnju luka, bila temelj za donošenje nove Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada.

 

 

 

KATEGORIJA

 

 

L U K A

IZNOS/EUR godišnje, po nedjeljivom dužnom metru brodice preko svega

 

 

A

luka Biograd-lučki bazen Jaz

luka Zadar-Jazine

 

 

26,50

luka Pakoštane-uvala Dugovača

luka Sukošan

luka Zadar-Foša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

luka Banj

luka Barotul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,50

luka Bibinje-uvala Jaz

luka Božava

luka Brbinj-uvala Jaz

luka Brbinj Lučina

luka Brgulje

luka Čeprljanda

luka Dobropoljana

luka Doleška Draga

luka Ist-Kosirača

luka Ist-Kosirača-lučki bazen 2

luka Ist-Široka

luka Iž Mali-Bršanj

luka Iž Mali-Knež

luka Iž Mali-Komoševo

luka Iž Veli-lučki bazen 1

luka Iž Veli-lučki bazen 2

luka Iž Veli-lučki bazen 3

luka Kali

luka Kali-uvala Batalaža

luka Kali-uvala Mala Lamjana

luka Kukljica

luka Lukoran

luka Ljubačka vala

luka Ljubačka vala-lučki bazen Ljubački stanovi

luka Mandre

luka Molat-Lučina

luka Mrljane

luka Muline

luka Muline-lučki bazen Skrača

luka Muline-lučki bazen Guduće

luka Neviđane

luka Nin

luka Novigrad

luka Olib

luka Ošljak

luka Pag

luka Pakoštane

 

luka Pašman

luka Petrčane-lučki bazen 1

luka Petrčane-lučki bazen 2

luka Petrčane-lučki bazen 3

luka Petrčane-lučki bazen 4

luka Poljana

luka Posedarje

luka Povljana

luka Preko-lučki bazen 1

luka Preko-lučki bazen 2

luka Preko-lučki bazen 3

luka Privlaka

luka Privlaka-lučki bazen Mletak

luka Privlaka-lučki bazen Bilotinjak

luka Privlaka-uvala Loznica

luka Privlaka-uvala Loznica-lučki bazen 2

luka Privlaka-uvala Loznica-lučki bazen 3

luka Ražanac-lučki bazen 1

luka Ražanac-lučki bazen 2

luka Ražanac-uvala Plamići

luka Rovanjska

luka Rovanjska-lučki bazen Modrič

luka Sali

luka Seline

luka Silba-Mul

luka Silba-Žalić

luka Starigrad-Paklenica

luka Sukošan-lučki bazen Donje more

luka Sutomišćica

luka Sv. Filip i Jakov

luka Sv. Petar

luka Šimuni

luka Telašćica-uvala Mir

luka Tkon

luka Turanj

luka Ugljan-Batalaža

luka Ugljan-Batalaža-lučki bazen Sjever

luka Ugljan-Batalaža-lučki bazen Sušica

luka Ugljan-Selo

luka Ugrinić

luka Vinjerac

luka Vir-uvala Biskupnjača

luka Vir-uvala Lučica

luka Vir-uvala Prezida

luka Vir-uvala Sapavac

luka Vir-uvala Slatinica

luka Vir-Luka

luka Vrsi-uvala Školjić

luka Zadar-Bregdetti

luka Zadar-Diklo-lučki bazen 1

luka Zadar-Diklo-lučki bazen 2

luka Zadar-Diklo-lučki bazen 3

luka Zadar-Draženica

luka Zadar-Maestral

luka Zaglav

luka Ždrelac

luka Žman

 

¸11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

¸+

luka Dragove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,00

luka Fortica

luka Košljun

luka Kožino-Primorje

luka Kraj

luka Luka

luka Maslenica

luka Miškovići

luka Premuda-Krijal

luka Premuda-Loza

luka Pridraga-lučki bazen 1

luka Pridraga-lučki bazen 2

luka Proboj

luka Rava Mala-Lokvina

luka Rava Velika-Marinica

luka Rivanj

luka Savar

luka Sestrunj-uvala Hrvatin

luka Sestrunj-Kablin

luka Smokvica

luka Soline

luka Sukošan-lučki bazen Punta

luka Škarda-uvala Trate

luka Telašćica-uvala Čušćica

luka Ugljan-Kobiljak

luka Ugljan-Kobiljak-lučki bazen Lučica

luka Veli Rat

luka Verunić

luka Vlašići

luka Vrgada

luka Vrgada-uvala Sv. Andrija

luka Tribanj Krušćica-uvala Lubardić

luka Zapuntel

luka Zaton-uvala Dražnik

luka Zverinac

POZIV NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA - LUKA BIOGRAD NA MORU

Temeljem članaka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13), Županijska lučka uprava Zadar dana 27. rujna 2023. godine objavljuje:

P O Z I V NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Pozivaju se vlasnici  brodica na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog veza u luci

BIOGRAD n/M- LUČKI BAZEN JAZ

- SJEVEROZAPADNI DIO BAZENA I PRVA TRI (SANIRANA) GATA-

Rok za dostavu zahtjeva je  30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnoj ploči Grada Biograda n/M te na internetskoj stranici Županijske lučke uprave Zadar.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Dokaz o vlasništvu plovila (Upisni list/ Knjižica plovila)

- Presliku važeće osobne iskaznice

- Izvadak iz sudskog registra (ukoliko se radi o pravnoj osobi)

- Kontakt broj telefona

Nepotpuni zahtjev kao i oni dostavljeni van propisanog roka neće se uzimati u obzir.

Adresa za predaju zahtjeva:

  • ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR, Franka Lisice 77, 23000 ZADAR
  • e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • aplikacijom na web stranici Županijske lučke uprave Zadar www.cpa-zadar.hr

 

Preuzimanje priloga:

 

Biograd grafika

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati