Prilagodba pristupačnosti

Temeljem članaka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13), Županijska lučka uprava Zadar dana 27. rujna 2023. godine objavljuje:

P O Z I V NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Pozivaju se vlasnici  brodica na dostavu zahtjeva za dodjelu komunalnog veza u luci

BIOGRAD n/M- LUČKI BAZEN JAZ

- SJEVEROZAPADNI DIO BAZENA I PRVA TRI (SANIRANA) GATA-

Rok za dostavu zahtjeva je  30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnoj ploči Grada Biograda n/M te na internetskoj stranici Županijske lučke uprave Zadar.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Dokaz o vlasništvu plovila (Upisni list/ Knjižica plovila)

- Presliku važeće osobne iskaznice

- Izvadak iz sudskog registra (ukoliko se radi o pravnoj osobi)

- Kontakt broj telefona

Nepotpuni zahtjev kao i oni dostavljeni van propisanog roka neće se uzimati u obzir.

Adresa za predaju zahtjeva:

  • ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR, Franka Lisice 77, 23000 ZADAR
  • e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • aplikacijom na web stranici Županijske lučke uprave Zadar www.cpa-zadar.hr

 

Preuzimanje priloga:

 

Biograd grafika

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati