Početna

Poziv građanima zainteresiranim za vez brodica u lukama Kali - Mul, Kali – uvala Batalaža i Kali – uvala Mala Lamjana, Općina Kali Poziv građanima zainteresiranim za vez brodica u lukama Kali - Mul, Kali – uvala Batalaža i Kali – uvala Mala Lamjana, Općina Kali

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda ( «Narodne novine» br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13 ), Županijska lučka uprava – ZADAR objavljuje javni: P O Z I V Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar.