Početna

POSLJEDNJE NOVOSTI


Poništen postupak javnog prikupljanja ponuda za koncesiju za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - luka Sv. Filip i Jakov

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar na prijedlog Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru, na sjednici održanoj dana 08. studenog 2019. godine donijelo je Odluku o neprihvaćanju ponude ponuditelja Burin Yacht Charter d.o.o., te poništenje postupka davanja koncesije i ponovno objavljivanje obavijesti o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - luka Sv. Filip i Jakov, Općina Sv. Filip i Jakov.