Početna

Poziv građanima zainteresiranim za vez brodica u luci SLATINA-GOMILICA – OPĆINA VIR Poziv građanima zainteresiranim za vez brodica u luci SLATINA-GOMILICA – OPĆINA VIR

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda ( «Narodne novine» br. 97/07 i 79/08 ) Lučka uprava dužna je objaviti javni poziv svim zainteresiranim građanima za vez brodica u luci otvorenoj za javni promet. Temeljem navedenog Županijska lučka uprava – ZADAR objavljuje javni: