Prilagodba pristupačnosti

Sanacija lukobrana u luci Miškovići na otoku Pagu

Županijska lučka uprava Zadar u siječnju je započela provodbu projekta na sanaciji lukobrana u luci Miškovići na otoku Pagu. U području zahvata glava nasutog lukobrana postala je nefunkcionalna s obzirom na destabilizaciju kamenih blokova uslijed djelovanja valova. Projektom je definirano da se sanacija glave nasutog lukobrana izvrši na način da se projektno rješenje prilagodi postojećoj liniji obale u najvećoj mogućoj mjeri, a da dubina ispred novog zida bude kao prije odnosno usklađena sa kategorijom plovila za privez. Naručitelj je definirao kao završno uređenje ruba obale kamenu poklopnicu i betoniranu šetnicu u zaobalnom
dijelu sa novom komunalnom opremom za privez plovila. Ugovoreni izvođač radova je tvrtka SUB MISSION D.O.O. iz Zadra, a rok izvođenja radova je 6 mjeseci.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati