Postavljanje plutajućeg gata u luci otvorenoj za javni promet Pakoštane

Postavljanje plutajućeg gata u luci otvorenoj za javni promet Pakoštane

U lukama otvorenim za javni promet Pakoštane postavljen je plutajući gat. Navedenim projektom se povećao kapacitet luke. ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 435.235.00 kn bez PDV-a. Radove kao najbolji ponuditelj za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je Jadranski ronilački servis d.o.o., radovi su izvedeni u predviđenom roku, ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja na kontinuiranom ulaganju i nadogradnji luka povećavanjem kapaciteta te sigurnosti korištenja luka pod upravom Županijske lučke uprave Zadar.

ZAVRŠENA SANACIJA DIJELA LUKE POLJANA

ZAVRŠENA SANACIJA DIJELA LUKE POLJANA

Županijska lučka uprava Zadar, završila je projekt sanacije dijela luke Poljana.

Uslijed vremenskih nepogoda koje su štetno dijelovale na dio obale u komunalnom djielu luke Poljana, Županijska lučka uprava Zadar je započela te dovršila projekt sanacije obale. Radove za Županijsku lučku upravu Zadar kao najbolji ponuđač izveo je METALOBRADA PERKOVIĆ, Ive Senjanina 8, 23000 Zadar. Ovim radovima se  povećala sigurnost korištenja komunalnih vezova u predmetnoj luci.

 ZAPOČELI RADOVI SANACIJE DIJELA OBALE - LUKA JAZINE, ZADAR

ZAPOČELI RADOVI SANACIJE DIJELA OBALE - LUKA JAZINE, ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa projektom rekonstrukcije obale na lučkom području luke otvorene za javni promet Jazine, Grad Zadar. Navedenim radovima su prethodile faze I. i II. uređenja predmetne luke te  su navedeni radovi nastavak projekta uređenja luke Jazine tj. III. faza uređenja obale. Obuhvat III. faze se odnosi na Obalu kneza Branimira od profila 26 do profila 42 u dužini 206,52 metra

 

Navedeni radovi su ugovoreni cijenom od  4.115.272,19 kuna bez PDV-a. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvodi Akropolis d.o.o.  Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije obale u uvali Jazine" za Županijsku lučku upravu Zadar izvodit će Idassacommerce d.o.o. Planirani rok izvođenja radova jest 160 radnih dana. Ovim radovima će se uvelike povećati sigurnost prometa u luci te korištenja obale.

 POTPISAN UGOVOR O DOGRADNJI LUKE SALI-DUGI OTOK

POTPISAN UGOVOR O DOGRADNJI LUKE SALI-DUGI OTOK

U četvrtak 29. kolovoza 2019. godine u luci Sali na Dugom otoku održano je svečano potpisivanje ugovor o dogradnji luke Sali na Dugom otoku. Ugovor su potpisali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), Tomislav Petric i ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar, Davor Škibola.

Projektom dogradnje luke Sali predviđena je izgradnja obale u dužini od 149,44 m, uređenje zaobalne površine iz novoizgrađene obale te izgradnja lukobrana za zaštitu od valovanja u dužini od 114,50 m.

Luka Sali smještena je na Dugom otoku, najvećem otoku u skupini sjeverno – dalmatinskih otoka i sedmog po veličini na Jadranu. Sali je općinsko i administrativno središte Dugog otoka i mjesto s najviše stanovnika. Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, u općini Sali živjelo je 1.698 stanovnika, što je pad od 6,70% u odnosu na Popis stanovništva iz 2001. godine, kada je u općini Sali živjelo 1.820 stanovnika.

Luka Sali je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja u kojoj prometuju dvije cjelogodišnje linije, brzobrodska linija 9406 koja spaja Sali sa Zadrom i lukama Zaglav i Bršanj te klasična brodska linija 406 koja spaja Sali sa Zadrom i lukom Zaglav. U 2018. godini, na linijama koje pristaju u luci Sali, putovalo je 138.334 putnika, što je za 2,56% više u odnosu na 2017. godinu, kada je na navedenim linijama putovalo 134.884 putnika. U razdoblju od 2014. do 2018. godine, broj putnika na linijama što pristaju u luku Sali raste prosječnom godišnjom stopom od 17,77%.

Ista je značajno nautičko odredište u neposrednoj blizini Parka prirode Telašćica, no zbog svoje izloženosti utjecaju istočnih i jugoistočnih vjetrova poprilično je nezaštićena.

Ukupna vrijednost projekta je 56.764.614,59 HRK. Procijenjeni iznos EU doprinosa iznosi 48.249.922,40 HRK, a nacionalnog doprinosa 8.514.692,19 HRK. Projekt će trajati prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava od dana potpisivanja 52 mjeseca.

Realizacijom predmetnog zahvata povećat će se kapacitet, kvaliteta i sigurnost priveza za smještaj brodova u luci Sali. Osim toga, riješit će se odvodnja i vodoopskrba predmetnog područja te urediti zaobalna površina. Sve navedeno predstavlja direktan pozitivan utjecaj na kvalitetu života stanovništva. Ako se u obzir uzmu i drugi društveni kriteriji, primjerice, zaustavljanje iseljavanja otočnog stanovništva i otočni održivi razvoj, održavanje linijskog prometa s kopnom je od krucijalnog značaja za održavanje i ostvarenje gore navedenih ciljeva.

 ZAVRŠENA SANACIJA OPERATIVNE OBALE-LUKORAN

ZAVRŠENA SANACIJA OPERATIVNE OBALE-LUKORAN

Županijska lučka uprava Zadar završila je projekt sanacije operativne obale, na lučkom području luke otvorene za javni promet Lukoran, Općina Preko. Navedeni radovi su ugovoreni cijenom od 1.404.455,56 kuna sa PDV-om. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je JADRANSKI RONILAČKI SERVIS Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima sanacije operativne obale luka Lukoran" za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ČIRJAK.

 

Kako je navedeno predmet projekta su pomorsko građevinski radovi na sanaciji dijela pristana u Lukoranu. Sanacijom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Gabariti i položaj obalnog zida nakon sanacije ostaju identični kao i prije. Radovi su obuhvatili razgrtanje ploče plohe širine 4m sanacija obalnih zidova te se postavljanja novih armirano betonskih rubova naglavnog sklopa, kad su izvedeni ti radovi dodatno su se zasuli temelji postavili blokovi čuvari te se je sve dodatno zasuli zaštitnom oblogom lomljenog kamena. Radovi su izvršeni u dužini od 70 metara.

 

Radovi su izvedeni u zadanim rokovima  Ovim radovima  se uvelike povećala sigurnost prometa u luci te korištenja operativne obale.

NASTAVAK IZGRADNJE TRAJEKTNE LUKE TKON -OTOK PAŠMAN

NASTAVAK IZGRADNJE TRAJEKTNE LUKE TKON -OTOK PAŠMAN

Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa projektom izgradnje nove trajektne luke u luci otvorenoj za javni promet županijskog značaja Tkon - Otok Pašman.

Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet RH koji je donijelo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, podloga je za financiranje projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, a njime se, po prvi put, uz ulaganja koja su se do sada izdvajala iz Državnog proračuna, otvara mogućnost financiranja iz EU fondova. Projekt Županijske lučke uprave Zadar luka Tkon na otoku Pašmanu prvi je od 28 projekata koji će se po prvi puta financirati bespovratnim sredstvima EU.

Tkon je kao luka bitan zbog razvoja cijelog otoka Pašmana te u Zadarskoj županiji predstavlja 3. luku po broju prevezenih putnika i vozila. Projekt se odnosi na ulaganja u izgradnju trajektnog pristaništa koji se sastoji od gata s 2 veza, ukrcajno-iskrcajnog prostora i ukrcajnog čekališta, platoa pristaništa koji omogućuje ukrcaj i iskrcaj vozila, podmorskog propusta za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija te platoa ukrcajnog čekališta i parkirališta u funkciji pristaništa na lokaciji u mjestu Tkon.

Cilj projekta je omogućiti funkcioniranje redovitog trajektnog prometa Biograd – Tkon, budući je postojeći pristan skučen i ukrcaj se izvodi izravno iz mjesne prometnice koja je redovito zakrčena vozilima te blokira cestovni promet, a samim time smanjena je sigurnost putnika. Najveću korist završetkom ovog projekta imat će sami otočani, turisti i gospodarski subjekti ne samo otoka Pašmana već i otoka Ugljana koji su međusobno povezani mostom.

Navedeni daljnji radovi su ugovoreni cijenom od 20.312.543,41 kuna bez PDV-a. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvodi zajednica ponuditelja KALI GRADNJA D.O.O. I EL TIM D.O.O. Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima nastavka izgradnje trajektne luke Tkon" za Županijsku lučku upravu Zadar izvodit će KOZINA PROJEKTI d.o.o.. Planirani rok izvođenja radova jest 29 mjeseci

Postavljene solarne led lampe i rasvjetni stupovi u luci Ljubač

Postavljene solarne led lampe i rasvjetni stupovi u luci Ljubač

U luci otvorenoj za javni promet Ljubač postavljene su solarne led lampe i osam rasvjetnih stupova s anker vijcima. 

Radove za ŽLU Zadar izveo je Zoe projekt d.o.o. Ukupna vrijednost radova i opreme iznosi 64.000,00 kn s PDV-om.

POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI

POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI

Potpisan Ugovor o koncesiji između Županijske lučke uprave Zadar i Brala d.o.o. Posedarje za obavljanje djelatnosti opskrbe plovila gorivom koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podrgradnje i nadgradnje na dijelu lučkog područja luke Ist - Kosirača, otok Ist, Grad Zadar.

Koncesijom se stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke Ist-Kosirača, otok Ist, Grad Zadar radi smještaja plovnog objekta s kojeg će se obavljati djelatnost opskrbe plovnih objekata gorivom. Koncesija se sklopila na rok od deset godina

ZAPOČELA SANACIJA DVAJU MULOVA LUKA ŠKARDA

ZAPOČELA SANACIJA DVAJU MULOVA LUKA ŠKARDA

Županijska lučka uprava Zadar pokrenula je projekt sanacije dvaju mulova, na lučkom području luke otvorene za javni promet Škarda, Grad Zadar. Navedeni radovi su ugovoreni cijenom od 276.304,00 kuna bez PDV-a.

Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvodi ZADAR SUB D.O.O.  Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima sanacije dvaju mulova luka Škarda" za Županijsku lučku upravu Zadar izvodit će URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ČIRJAK. Planirani rok izvođenja radova jest 90 radnih dana. 

Ovim radovima će se uvelike povećati sigurnost prometa u luci te korištenja obale.

 Otvaranje luke Pag - Katina nakon završetka projekta uređenja luke

Otvaranje luke Pag - Katina nakon završetka projekta uređenja luke

Uređenje luke Pag - Katina je obuhvaćalo postupak iskopa dna-refuliranje, kako bi se povećala dubina u luci kokja je na pojedinim mjestima bila cca 20 cm, postupak sanacije obalnih zidova te postupak postavljanja 2 nova pontona dužine 80m i 50 m.

 

Iskop dna lučkog područja vrijednosti 966.284,38 kuna s uračunatim PDV-om je izvršilo trgovačko društvo Vodoprivreda d.o.o. Vinkovci;

 

Sanaiju obalnih zidova vrijednosti 3.472.777,95 kuna s uračunatim PDV-om je izvršilo društvo PGP d.o.o. Zagreb;

 

Nabavu i postavljanje dvaju pontona vrijednosti 1.875.570,18 kuna s uračunatim PDV-om realiziralo je društvo Jadranski ronilački servis d.o.o. Šibenik.

 

Ukupna vrijednost izvedenih radova kojima je uređena luka spremna za prihvat 240 brodica je 6.314.632,51 kuna.

ZAVRŠENA SANACIJA MULOVA - LUKA ŠKARDA

ZAVRŠENA SANACIJA MULOVA - LUKA ŠKARDA

Županijska lučka uprava Zadar završila je projekt sanacije dvaju mulova, na lučkom području luke otvorene za javni promet Škarda, Grad Zadar. Navedeni radovi su ugovoreni cijenom od 276.304,00 kuna bez PDV-a. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izveo ZADAR SUB D.O.O. Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima sanacije dvaju mulova luka Škarda" za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ČIRJAK. Radovi su izvedeni u planiranom roku. Ovim radovima se uvelike povećala sigurnost  korištenja obale.

SANACIJA OPERATIVNE OBALE LUKA LUKORAN

SANACIJA OPERATIVNE OBALE LUKA LUKORAN

Županijska lučka uprava Zadar pokrenula je projekt sanacije operativne obale, na lučkom području luke otvorene za javni promet Lukoran, Općina Preko. Navedeni radovi su ugovoreni cijenom od 766.864,70 kuna bez PDV-a.

Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvodi JADRANSKI RONILAČKI SERVIS  Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima sanacije operativne obale luka Lukoran" za Županijsku lučku upravu Zadar izvodit će URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ČIRJAK. Planirani rok izvođenja radova jest 100 radnih dana

Ovim radovima će se uvelike povećati sigurnost prometa u luci te korištenja operativne obale.