IZVLAČENJE PODRTINE BRODA U LUCI MRLJANE

IZVLAČENJE PODRTINE BRODA U LUCI MRLJANE

U luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Mrljane na otoku Pašmanu izvedena je akcija izvlačenja olupine broda koji se nalazi u uvali predmetne luke te time otežavala korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnosti prometa u luci. Naručitelj navednih radova jest Županijska lučka uprava Zadar, a radove je izveo Foto Video G, Olupina se nalazila na kompliciranom mjestu tj. plovilo je sjedilo na muljevitom dnu, pa je dizanje bilo prilično zahtjevno s obzirom na karakteristike olupine: 15,35 metara dužine preko svega.  Ovim projektom se je plovno područje unutar luke može nastaviti odvijati sigurno za sve korisnike te se dobilo oko 15 komunalnih vezova koji se nisu mogli koristiti zbog predmetne olupine plovila.

IZVUČENA OLUPINA BRODA U LUCI KALI-BATALAŽA, OTOK UGLJAN

IZVUČENA OLUPINA BRODA U LUCI KALI-BATALAŽA, OTOK UGLJAN

U luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Kali- Batalaža na otoku Ugljan izvedena je akcija izvlačenja olupine broda koji se nalazi u uvali predmetne luke te time otežavao korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnosti prometa u luci. Naručitelj navednih radova jest Županijska lučka uprava Zadar, a radove je izveo ZOE Projekt d.o.o.Olupina se nalazila na kompliciranom mjestu, na pola dužine mola na kojeg ne mogu pristupiti vozila a kamoli dizalica. Težina broda je bila 56 tona, i godinama je sjedio na muljevitom dnu, pa je dizanje bilo prilično zahtjevno. Cijeli proces je tekao kroz faze, prvo je brod olakšan rezanjem dijelova nadgrađa, zatim je olakšan padobranima (baloni punjeni zrakom) i dotegljen uz obalu, kako bi mu mogla prići dizalica. Nakon toga izvađeni su dijelovi poput ostataka kabine, vitla, poklopca motora, hidraulike slično. Tek tada je bilo moguće početi dizati. Na kraju se ispostavilo da je težina izvađenog materijala bila 60 tona. Materijal je razvrstan na drvo i metale te zbrinut preko tvrtke CIOS, te će biti recikliran. Radovi su upotpunosti financirani od naručitelja radova, ovim projektom se je plovno područje unutar luke može nastaviti odvijati sigurno za sve korisnike.

Uvala Jazine – nekad i sad

Uvala Jazine – nekad i sad

Realizacija projekta započela je izvođenjem I. faze rekonstrukcije kojom se uredio istočni dio obale. Izvoditelj radova na I. fazi rekonstrukcije obale u uvali Jazine bila je splitska tvrtka Akropolis d.o.o., a vrijednost investicije bila je 3.573.575,00 kn bez uračunatog PDV-a. Tijekom izvođenja radova u ovoj fazi postavljen je i prvi ponton za privez brodica koji se pokazao kao ekonomično i praktično rješenje za povećanje broja komunalnih vezova u uvali Jazine.

Odmah po završetku izvođenja radova na I. fazi rekonstrukcije obale u uvali Jazine, započeli su radovi na uređenju dijela II. i III. faze investicijske vrijednosti u iznosu od 3.411.300,40 kn, u sklopu kojih je postavljen i drugi ponton za privez brodica. Izvoditelj radova na dijelu II. i III. faze rekonstrukcije obale također je bila splitska tvrtka Akropolis d.o.o. koja je putem provedenog otvorenog postupka javne nabave izabrana kao najpovoljniji ponuditelj.

Uslijedile su još dvije faze rekonstrukcije obale u uvali Jazine i to rekonstrukcije dijela obale uz Veslački dom investicijske vrijednosti 2.450.916,66 kn u sklopu koje je postavljen i treći ponton, te uređenje istezališta kod ŠRD Zubatac u iznosu od 2.064.705,43 kn bez PDV-a. Radove na ove dvije faze izvela je zadarska tvrtka Stipčević d.o.o.

U sklopu izvođenja radova na uređenju istezališta kod ŠRD Zubatac, dosadašnji način izvlačenja brodova istezanjem skijama zamijenjen je izvlačenjem brodova suvremenom lučkom dizalicom nosivosti 5 tona. Također, škver je naknadno ograđen pregradama od pleksiglasa kako bi se spriječilo zagađenje česticama koje nastaju prilikom obrade brodskih površina, a škver je također opremljen i kolicima za transport brodica.

U 2017. godini rekonstrukcija obale u uvali Jazine nastavljena je izvođenjem kamenoklesarskih radova na jugoistočnom dijelu luke investicijske vrijednosti 700.510,00 kn bez PDV-a, a odabrani ponuditelj, odnosno izvoditelj radova bila je tvrtka Delmat Galiot d.o.o.

Naposlijetku, uslijedila je i završna III. faza uređenja obale u uvali Jazine, koja je u cijelosti dovršena sredinom listopada 2019. godine. Tijekom izvođenja ove faze uloženi su veliki napori kako bi se sačuvale palme koje su krasile taj dio uvale. Vrijednost izvedenih radova prilikom III. faze uređenja iznosila 4.975.933,70 kn bez PDV-a, a tvrtka Akropolis d.o.o. iz Splita koja je započela projekt rekonstrukcije obale u uvali Jazine prije šest godina, temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave odabrana je kao najpovoljniji ponuditelj, te je projekt reknstrukcije i završila.

Tijekom izvođenja radova u svim fazama rekonstrukcije postavljen je i sidreni sustav za brodice čime je znatno povećana sigurnost plovila i njihovih vlasnika, olakšan manevar prilikom pristajanja, a valja spomenuti i kako je sama luka vizualno puno ljepša jer je dotadašnji način privezivanja brodica plutačama (nerijetko i plastičnim kantama), zamijenjen skoro pa nevidljivim sidrenim konopima.

Rezime kontinuiranog šestogodišnjeg ulaganja u gradsku luku Jazine u kojem su financijski sudjelovali Županijska lučka uprava Zadar, Zadarska županija, Grad Zadar i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukturee, financijski bismo mogli izraziti kao investiciju vrijednosti i više od 17,7 milijuna kuna bez PDV-a. Osim što je Zadar dobio reprezentativnu luku koja je smještena na samom ulazu u staru gradsku jezgru, Zadrani su dobili i šetnicu i javni prostor u kojem iz dana u dan provode sve više slobodnog vremena.

EKO AKCIJA ČIŠĆENJA PODMORJA LUKA FOŠA-ZADAR

EKO AKCIJA ČIŠĆENJA PODMORJA LUKA FOŠA-ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar prepoznaje održivi razvoj kao osnovnu vrijednost   budućeg poslovnog upravljanja.

Kako bi se postigla visoka kvaliteta i krajnja učinkovitost održivog razvoja, redovno se provode ekološke edukacije djelatnika.

ŽLU Zadar, svake godine sudjeluje u organizaciji eko akcija u svrhu čišćenja podmorja. U subotu 25. srpnja 2020. zajedno s Ronilačkim klubom Sv- Roko iz Bibinja i Argonaut iz Murtera, organizira eko akcija čišćenja podmorja u luci Foša u Zadru.

U sklopu navedene eko akcije izvađeno je oko jedne tone otpada. Ovom akcijom još jednom se pokazalo kako je potrebno podignuti svijest o očuvanju okoliša te zaštiti morskih resursa.

Postavljanje lučkog svjetla u luci Ošljak

Postavljanje lučkog svjetla u luci Ošljak

U luci otvorenoj za javni promet Ošljak postavljeno je lučko svjetlno, na južni rub pristana. Radovi su uključivali izradu čelične konstrukcije tipskog lučkog svjetla i njegovu ugradnju na armirano betonski temelj na južnoj strani pristrana.

Izvedeni su od strane  tvrtke Plovput d.o.o., a vrijednost istih iznosi 39.000 kn s PDV-om.  Županijska lučka uprava Zadar ovim ulaganjem povećala je sigurnost u luci.

Izvođenje radova na sanaciji luke Silba Žalić, na otoku Silba, Grad Zadar, Zadarska županija

Izvođenje radova na sanaciji luke Silba Žalić, na otoku Silba, Grad Zadar, Zadarska županija

Županijska lučka uprava Zadar uskoro će započeti projekt sanacije luke Silba Žalić, - otvorene za javni promet od županijskog značaja.

Predmet ovog projekta su pomorsko-građevinski radovi na sanaciji luke Silba Žalić, sukladno glavnom građevinskom projektu izrađenom od tvrtke Rijekaprojekt d.o.o.

Projektna dokumentacija sanacije luke Silba Žalić koja obuhvaća sljedeće radove:

1. Sanacija postojećih utvrdica.

2. Sanacija kamenog nasipa.

3. Sanacija obalnog zida (podlokavanja i pukotine na plaštu obalnog zida)

4. Sanacija rampe i nožice zida.

5. Sanacija rasponske konstrukcije.

6. Sanacija opreme (poleri, mornarske stepenice, odbojnici, temeljna infrastruktura i mornarski ormarići).

7. Sanacija zaštita nožice utvrdica i obalnih zidova.

Kao najbolji ponuditelj radove će izvoditi Sun Adria d.o.o., Bartola Kašića 18, 51000 Rijeka, dok će uslugu stručno nadzora vršiti D&Z d.o.o. Jerolima Vidulića 7, 23000 Zadar. Nositelj navedenog projekta jest Županijska lučka uprava Zadar, a sufinancirani su od strane Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Vrijednost navedenih radova iznosi 10.116.556,35 kuna s PDV-om., a predviđeni rok trajanja jest 8 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Sanacija je neophodna radi podizanja razine sigurnosti prilikom manevriranja brodovima pri udaru vjetra olujne jačine, zbog dolazi do obustave prometa na liniji. Također, tri utvrdice omogućit će pristajanje broda na čekanju dužine 100 m. Veći brod ima veći kapacitet za prijevoz vozila, samim tim se smanjuju kolone za ukrcaj (više vozila na trajektu, manje na čekanju).

Izvođenje građevinskih radova na sanaciji lukobrana i mola u luci otvorenoj za javni promet Vinjerac, Zadarska županija

Izvođenje građevinskih radova na sanaciji lukobrana i mola u luci otvorenoj za javni promet Vinjerac, Zadarska županija

Drugom polovicom svibnja započeli su građevinski radovi na sanaciji lukobrana i mola u luci otvorenoj za javni promet Vinjerac, Zadarska županija Predmet ovog projekta su pomorsko-građevinski radovi na sanaciji lukobrana i mula u luci Vinjerac. Gat odnosno lukobran je u funkciji prihvata i priveza brodica i brodova te zaštite luke, mul je još i u funkciji priveza brodica i istezališta za brodice. Planirana je sanacija kojom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu što je nužno s obzirom na trenutno stanje. U postojećem satnju stabilnost i nosivost je umanjena pa dijelom i narušena iz razloga što su se s vremenom realizirala razna oštećenja. Realizacijom sanacije školjera će biti u punoj funkciji zaštite lukobrana i zajedno s parapetnim zidom zaštita luke od valova. Cijelim ovim planiranim zahvatom sanacije u prvom redu će se osigurati stabilnosti i nosivost konstrukcije, samim timer i sigurnije korištenje vezova i prometa unutar luke. Planirani rok izvođenja ovog projekta jest šest mjesci, Izvođač navedenih radova jest Akropolis d.o.o., vrijednost navedenih radova izosi 2.828.404,60 kn bez PDV-a odnosno 3.535.505,75 s uračunatim PDV-om. 

Izvanredna trajektna linija Zadar Gaženica – Silba Žalić

Zbog izvođenja radova na sanaciji trajektnog pristaništa u luci Silba – Žalić, uvodi se izvanredna trajektna linija Zadar Gaženica – Silba Žalić koja će se održavati dvaput mjesečno i to u sljedećim terminima:

 

15. i 29. siječnja 2020. godine sa polaskom iz luke Zadar Gaženica u 7.20 sati.

12. i 26. veljače 2020. godine sa polaskom iz luke Zadar Gaženica u 7.20 sati.

11. i 25. ožujka 2020. godine sa polaskom iz luke Zadar Gaženica u 7.20 sati.

08. i 22. travnja 2020. godine sa polaskom iz luke Zadar Gaženica u 7.20 sati.

06. i 20. svibnja 2020. godine sa polaskom iz luke Zadar Gaženica u 7.20 sati.

 

Povratno putovanje predviđeno je jedan (1) sat nakon pristajanja u luku Silba Žalić. Uslugu prijevoza morskim putem vršit će tvrtka Šangulin Tours d.o.o. O svim eventualnim izmjenama u voznom redu, Županijska lučka uprava Zadar će na vrijeme izvijestiti javnost.

Ukoliko se na navedene datume inzvanredna linija ne bude održana zbog vremenskih uvjeta korisnici iste će biti obavješteni.

 Sklopljen Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Zaglav

Sklopljen Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Zaglav

Na temelju članka 25., 79. i 66. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 129/11 i 56/16), članka 54. i 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) te članka 11. Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar o davanju koncesije KLASA:342-21/16-01/475, URBROJ: 2198-01-87/4-19-14 od 12. travnja 2019. godine zaključuje se Ugovor o koncesiji broj 02/19 za obavljanje djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na dijelu lučkog područja luke Zaglav, Dugi otok.

Ugovor je sklopljen  između davatelja koncesije  Županijske lučke uprave Zadar i koncesionara Adria Oil d.o.o. Kastav, na rok od 15 godina računajući od dana zaključenja.

Ovim Ugovorom davatelj koncesije daje koncesionaru koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke Zaglav, Dugi otok, radi obavljanja gospodarske djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje.

Koncesijom se stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke Zaglav, Dugi otok radi obavljanja djelatnosti opskrbe plovila i vozila te ostalih popratnih djelatnosti.

Također koncesijom se stječe pravo potpunog isključenja koncesioniranog pomorskog dobra iz opće upotrebe.

Područje koje se daje u koncesiju je dio lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja Zaglav, Dugi otok.

Područje koncesije se prostire na ukupnoj površini koja iznosi 1.102 m2, od čega kopneni dio iznosi 850 m2, a morski dio 282 m2.

Stalni dio naknade za koncesiju, koji je koncesionar dužan plaćati odjednom, iznosi 200.013,00 kn. Promjenjivi dio naknade za koncesiju iznosi 0,61 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na predmetnom pomorskom dobru prodajom goriva te 3,10% od prihoda ostvarenog obavljanjem popratnih djelatnosti trgovine.

 IZVUČENE TRI POTOPLJENE BRODICE U LUCI KUKLJICA - OTOK UGLJAN

IZVUČENE TRI POTOPLJENE BRODICE U LUCI KUKLJICA - OTOK UGLJAN

U luci Kukljica na otoku Ugljanu 27. veljače je izvedena akcija čišćenja luke tj. izvlačenje olupine triju plovila koja su otežavala korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnosti prometa u luci. Naručitelj navedenih radova je Županijska lučka uprava Zadar.

UREĐENJE LUKE LUKA, DUGI OTOK

UREĐENJE LUKE LUKA, DUGI OTOK

Predmet navedenog projekta je sanacija obale u mjestu Luka na Dugom otoku koji je naručila OPĆINA SALI zbog oštedenja obale koja su nastala uslijed djelovanja mora. Radovi su se  izveli na dvije lokacije, odnosno na sjevernoj i južnoj strani obale. Izvedbom novog obalnog zida i šetnice produžit će se predviđeni vijek trajanja konstrukcije za još 50 godina.

Sanacija se izvela na način da se uz postojeću obalu u jednostranoj oplati izveli novi armirano betonski zid s temeljem koji će podupirati postojeću obalu koja je u lošem stanju. Uz to, s južne strane obale prije izvođenja bilo je potrebno ukloniti postojeći kameni nabačaj "školjeru" koja se je zamijenila novom nakon izvođenja radova. 

Ukupna vrijednost projekta jest 1.111.875,00 kn sa uračunatim PDV-om od čega je Općina Sali sudjelovala sa 400.000,00 kn a ostatak iznosa financirala je Županijska lučka uprava Zadar. 

Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture - Sv. Filip i Jakov

Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture - Sv. Filip i Jakov

Dana 30. kolovoza 2019.  Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar donijelo je odluku o raspisivanju koncesiju za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Sv. Filip i Jakov. Koncesija se izdaje na rok od 29 godina.

Dokumentacija za nadmetanje i sva dodatna dokumentacija za cjelovitu izradu ponude u predmetnom postupku davanja koncesije može se besplatno on-line preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u privitku odnosne objave.

Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 153.346.029,07 kuna.

Svrha koncesije je gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra luke otvorene za javni promet, luke Sv. Filip i Jakov, radi podizanja kvalitete pružanja usluga na predmetno području te osiguravanja zadovoljavanja potreba šire zajednice za uslugama.

Područje obuhvata u cijelosti je unutar granica iz dokumenata prostornog uređenja, odnosno Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 6/08, 5/15). Planirana koncesija za izgradnju i rekonstrukciju proteže se na ukupno 78.325,00 m2, od čega 14.445,00 m2 kopnene površine i 63.880,00 m2 morske površine, dok područje u obuhvatu planirane koncesije za pružanje usluga se proteže  na ukupno 49.895,06 m2, od čega 7.885,06 m2 kopnene površine i 42.010,00 m2 morske površine (budući nautički dio luke).

Koncesionar se obvezuje izvršiti investicijska ulaganja iznosa minimalno 40.370.465,53 kn bez PDV-a prema Glavnom građevinskom i geotehničkom projektu, kojeg je izradilo društvo Pomorski projekt d.o.o. Split. Projekt je naručen i financiran u cijelosti od Općine Sv. Filip Jakov.

Prva faza radova obuhvaća nautički dio luke otvorene za javni promet u funkciji prihvata jahti i brodica u tranzitu, te operativni dio luke u funkciji obavljanja lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova u javnom pomorskom prijevozu te ukrcaj i iskrcaj putnika. Pružanje usluga upotrebe veza ovim putem omogućit će 126 priveznih mjesta na nautičkom dijelu lučkog područja luke.

- primarni lukobran duljine 414 m te širine 7m, osim na području glave lukobrana (širine 9,0 m).

- izgradnja obalnog zida od montažnih elemenata „L“ od glavnog do sekundarnog lukobrana, duljine 300m

- sekundarni lukobran duljine 54,0m i širine 6 m, te visine +1,4m i dubine -4,0m cijelom duljinom

- manipulativni prostor na operativnom dijelu luke i pristupni most na korijenu glavnog lukobrana

- Koncesionar je dužan izgraditi nautički dio luke najkasnije 15 mjeseci od sklapanja Ugovora

Druga faza obuhvaća izgradnju operativnog dijela luke u linijskom obalnom pomorskom prijevozu ili povremenom obalnom pomorskom prijevozu te novoplanirani lučki bazen u funkciji komunalnog dijela luke za stalne vezove.

-  gat duljine 96,7 m i širine 8,0 m, te visine 1,4 m i dubine -4 do -5 m.

-  sekundarni lukobran duljine 65,2 m i širine 4,4 m te visine +0,8m dubine -3m

-  Koncesionar je dužan izgraditi operativan i komunalni dio luke te isti predati u posjed davatelju koncesije najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 99.790,12 kn godišnje, odnosno 2 kn po metru kvadratnom zauzetog prostora.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesije naknade: 2% od ukupnog godišnjeg prihoda što ga koncesionar ostvari obavljanjem koncesijske djelatnosti pružanja usluga na koncesijskom prostoru na nautičkom dijelu luke.

Studiju opravdanosti davanja koncesije izradio je Pomorski fakultet u Rijeci.