Završena sanacija lučice Krijal u Premudi

Završena je sanacija gatova i uvale u luci “Krijal” u Premudi. Gatovi odnosno lukobrani su u funkciji prihvata i priveza manjih brodica i brodova te zaštite same luke. Sanacijom su se ispunili temeljni zahtjevi za građevinu što je bilo nužno s obzirom na zatečeno stanje. U zatečenom stanju stabilnost i nosivost je bila umanjena pa dijelom i narušena iz razloga što su se s vremenom realizirala razna oštećenja. Ona su se odnosilana podmorski dio u smislu izlokavanja podmorskog zida tako i podlokavanja po cijeloj dužini glave starog gata na istočnoj strani uvale, također u nadmorskom dijelu gdje je riječ o oštećenjima kamene obloge djelomično neadekvatno sanirane kroz vrijeme korištenja na način da su se uništeni elementi mijenjali betonskom oblogom. 

Na novom betonskom gatu u središtu uvale izvedenom od betona došlo je do lokalnih otpadanja zaštitnog sloja betona i direktnoj izloženosti armature vanjskim utjecajma uslijed čega je sama armatura korodirala. Na zapadnom gatu, na kontaktu krune zida i plohe nastao je zijev, uslijed vlačnih opterećenja djelovanja na zid od brodova priveznaih za krunu zida. Cijelim ovim zahvatom sanacije u prvom redu  se osigurala stabilnosti i nosivost konstrukcije.

Izvođač: SUN ADRIA d.o.o., Bartola Kašića 18, 51000 RIJEKA

Stručni nadzor: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak

Vrijednost izvedenih radova: 1.098.832,50 kuna bez PDV-a, odnosno 1.373.540,63 kn sa PDV-om. Provedba projekta financirana je od: Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 400.000,00 kn, Grad Zadar sa 200.000,00 kn, a ostatak iznosa snosi Zadarska županija te Žpanijska lučka uprava Zadar.

Radovi izvedeni sukladno Glavnom projektu „Sanacija lučice Krijal u Premudi“ izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak, glavni projektant Željko Čirjak, dipl. ing. građ. iz listopada 2020., T.D. 34/19.