Prilagodba pristupačnosti

Županijska lučka uprava Zadar završila je pomorsko-građevinske radove na sanaciji dijela rive i istezališta za brodove u luci Novigrad. Sanacija je izvedena na podmorskom i nadmorskom dijelu obalnog zida na način da su postavljene kamene obložnice, kamene poklopnice i opločenje kamenom iznad nove betonske podloge.  

Radove je izvela zadarska tvrtka Stipčević d.o.o., a vrijednost istih iznosi 240.324,59 eura s uključenim PDV-o. Isti su sufinancirani od strane resornog ministarstva u iznosu od 80.000,00 eura.

Usluga stručnog nadzora izvedena je od strane firme IN-STRIA d.o.o. Zagreb

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati