UGRADNJA VIDEO NADZORA LUKA SALI (TRAVANJ 2016)

Naručitelj radova Županijska lučka uprava Zadar, radove izveo Ekspertni sigurnosni sustavi d.o.o. Vrijednost radova 12.689,30kn sa uračunatim PDV-om