Sanacija trajektnih rampi u Preku

Županijska lučka uprava zadar započela je projekt sanacije trajektnih rampi u luci Preko - otvorenoj za javni promet od županijskog značaja 

kao najbolji ponuditelj radove će izvoditi TEHMA d.o.o., Šibenska 15c, 23000 Zadar a ukupni trošak sanacije će u potpunosti financirati Županijska lučka uprava Zadar.

 Vrijednost navedenih radova iznosi 

270.250,00 kuna (dvjestosedamdesettisućadvjestopedeset kuna) s uračunatim PDV-om.

Navedeni radovi su od iznimne važnosti kako bi se omogućilo da se promet u luci Preko može nastaviti odvijati  brzo, nesmetano i sigurno.