Sanacija obalnog zida lukobrana u Mulinama - Stivon

Županijska lučka uprava Zadar pokreće projekt sanacije obalnog zida lukobrana u Mulinama - Stivon. Navedeni radovi odvijati će se u luci Muline - otvorenoj za javni promet te će u potpunosti biti financirani od strane Županijske lučke uprave Zadar.

Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvodit će KALI GRADNJA d.o.o. Put Vele luke 71, 23272 Kali. Vrijednost radova iznosit će 430.352,94 kune sa uračunatim PDV - om u navedene troškove radova uračunatu je sljedeće:

a) svi potrebni troškovi izvedbe ugovorenih radova uključujući i pripremne radove, sve pristojbe, takse i ostala davanja koja je Izvoditelj dužan platiti prema Ugovoru ili iz bilo kojeg drugog razloga;

b) sav potrebni materijal i oprema za izgradnju

c) troškovi prikupljanja i izdavanja atesta za sve ugrađene materijale i radove, kao i troškovi izrade svih ostalih atesta

Ovim radovim će se poboljšati iskorištavanje lučkog prostora predmetne luke te se uvelike povećati sigurnost prometa i zaštite od vremenskih neprilika u luci.