Prilagodba pristupačnosti

Sanacija luke  Ražanac - uvala Plamići u Rtini, Općina Ražanac

Projekt sanacije lučice Plemići u mjestu Rtina jedan je od četiri projekta sanacije započetih sredinom rujna 2022. godine.

Sanacija je bila neophodna zbog umanjene stabilnosti i nosivosti cijele konstrukcije što je ugrožavalo sigurnost privezanih brodica. Najveća oštećenja pretrpio je lukobran osobito istočni dio lučice čije je stanje postalo toliko nepovoljno da je more slobodno prolazilo kroz šupljne. Podlokavanje obalnog zida je najizraženije u najisturenijem dijelu zida, koje je ujedno i bilo najizloženije utjecajima valova i struje. Glava lukobrana je u potpunosti srušena do razine mora, dok je prema korijenu stanje bilo nešto bolje. Njeno urušavanje dovelo je do stvaranja pukotina na betonskoj šetnici. Na zapadnom dijelu lukobrana, koji je u vidno boljem stanju nego istočni vidljiv je nedostatak kamenih blokova u primarnom sloju školjere.

Sanacija će najvećim dijelom obuhvatiti istočni, zapadni i južni dio lučice koji su lošijem stanju, dok na sjevernom dijelu nije potrebno izvoditi veće građevinske radove.

U istočnom dijelu lučice prvotno će se izvesti čišćenje poroznih dijelova obalnog zida, nakon toga slijedi učvršćivanje temelja postavljanjem armature i ugradnjom betona. Prilikom postavljanja armature potrebno je sidriti gafe za vezivanje brodova u samu armaturu. Nakon toga slijedi postavljanje AB ploča i izrada sekundarnog sloja školjere od kamenih blokova mase 50-500 kg.

Na zapadnom dijelu lučice potrebni su veći radovi na obnovi. Zbog diferencijalnih slijeganja potrebno je u glavi lukobrana na završetku obalnog zida skinuti sve slojeve školjere, deponirati ih na gradilištu i upotrijebiti u kasnijoj fazi radova.

Cijelim ovim planiranim zahvatom sanacije u prvom redu će se osigurati stabilnosti i nosivost konstrukcije te sigurnost privezanih brodova.

Izvođač : Stipčević d.o.o. Zadar

Stručni nadzor: PI konzalting d.o.o., Igor Pukec, dipl. ing. građ.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.364.980,00 kn bez PDV-a, a isti su sufinancirani sredstvima MMPI, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar

Predviđeni rok izvođenja radova: 4 mjeseca

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati