Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 15°12'12.6"E
Zemljopisna širina: 44°09'06.1"N

Diklo / lučki bazen 1

ZADAR DIKLO LB1

Zemljopisna dužina: 15°12'12.6"E

Zemljopisna širina: 44°09'06.1"N

Luka Zadar / Diklo / lučki bazen 1 obuhvaća 20.203 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.500 m2, a površina morskog dijela je 15.703 m2.

Luka Zadar / Diklo / lučki bazen 1 u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

Luka Zadar / Diklo / lučki bazen 2

ZADAR DIKLO LB2

Zemljopisna dužina: 15°12'32.1"E

Zemljopisna širina: 44°08'47.9"N

Luka Zadar / Diklo / lučki bazen 2 obuhvaća 25.523 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.639 m2, a površina morskog dijela je 20.884 m2.

Luka Zadar / Diklo / lučki bazen 2 u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

Luka Zadar / Diklo / lučki bazen 3

ZADAR DIKLO LB3

Zemljopisna dužina: 15°12'44.9"E

Zemljopisna širina: 44°08'24.1"N

Luka Zadar / Diklo / lučki bazen 3 obuhvaća 26.442 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.366 m2, a površina morskog dijela je 23.076 m2.

Luka Zadar / Diklo / lučki bazen 3 u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati