Prilagodba pristupačnosti

Komunalni dio luke je dio luke otvorene za javni promet namijenjen za stalni vez plovnog objekta čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zaključuje ugovor o stalnom vezu s lučkom upravom i na kojem se u pravilu ne obavljaju gospodarske djelatnosti

U komunalnom dijelu luke za korištenje veza sklapa se ugovor o stalnom vezu, a prvenstvo na dobivanje veza imaju:

1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, i plovilo je upisano na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika

2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, i brod/brodica je upisan na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu sporta i razonode,

3. vlasnici brodova/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave. Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke potrebno je voditi brigu o dužini i namjeni plovila, te ista plovila prema tim kriterijima i grupirati.

 

Odaberite luku u kojoj želite komunalni vez: *
Ime i prezime (vlasnika brodice) *
Mjesto *
E-mail *
OIB *
Tip plovila *
Adresa *
Telefon *
Duljina plovila *
Registracijska oznaka plovila
Namjena plovila
Napomena

Potrebno je priložiti

Skenirani preslik osobne iskaznice *
Ispustite datoteku ovdje Odaberite sliku
Skenirana plovidbena dozvola *
Ispustite datoteku ovdje Odaberite sliku
Suglasan sam *

I Z J A V A   I   P R I V O L A
Izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potvrđujem da su podaci navedeni u zahtjevu točni, te dajem privolu Županijskoj lučkoj upravi Zadar da ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti navedene podatke u skladu s važećim propisima u svrhu prijave za dodjelu veza te čuvati podatke u trajanju s nadležnim propisima.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati