Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 15°23'47.8"E
Zemljopisna širina: 43°56'00.7"N

Luka Ugrinić obuhvaća 3.672 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.566 m2, a površina morskog dijela je 1.106 m2.

Luka Ugrinić u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Ugrinić 

UGRINIÅ

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati