Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 15°06'24.0"E
Zemljopisna širina: 44°07'48.9"N

Luka Ugljan / Selo obuhvaća 42.857 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.789 m2, a površina morskog dijela je 39.068 m2.

Luka Ugljan / Selo ima operativni dio luke koji se vrhu gata dužine 30 m.

Ostali dio luke Ugljan / Selo namijenjen je komunalnom vezu.

Luka Ugljan / Selo (lučki bazen Batalaža)

Zemljopisna dužina: 15°05'56.7"E

Zemljopisna širina: 44°08'11.4"N

Luka Ugljan / Selo (lučki bazen Batalaža) obuhvaća 14.557 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.362 m2, a površina morskog dijela je 12.195 m2.

Luka Ugljan / Selo (lučki bazen Batalaža) u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Ugljan / Selo

UGLJAN SELO

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati