Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 15°09'33.5"E
Zemljopisna dužina: 15°09'33.5"E

Luka Telašćica / uvala Mir obuhvaća 46.867 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.819 m2, a površina morskog dijela je 43.048 m2.

Luka Telašćica / uvala Mir ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 12 m.

Luka Telašćica / uvala Mir ima nautički dio luke koji se nalazi na 5 gatova ukupne dužine 40 m.

Ostali dio luke Telašćica / uvala Mir namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Telašćica/ uvala Mir 

TELAµÅICA UVALA MIR

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati