Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 15°09'59.0"E
Zemljopisna širina: 43°56'13.6"N

Luka Sali je otvorena luka za javni promet lokalnog značaja čije je područje utvrđeno Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju lučke uprave za luke županijskog i lokalnog  značaja klasa: 342-21/03-01/98, ur. broj: 2198/1-02-15-46 od 22. svibnja 2015. godine.

Luka Sali ima dva operativna dijela luke, prvi dio dužine 40 m, a drugi dio dužine 50 m.

Luka Sali ima nautički dio luke koji se sastoji od tri dijela: prvi je dužine 80 m, drugi je dužine 207 m, a treći je dužine 36 m.

Ostali dio luke Sali namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Sali 

SALI

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati