Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 15°03'33.3"E
Zemljopisna širina: 44°01'24.1"N

Luka Rava velika / Marinica obuhvaća 30.889 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.039 m2, a površina morskog dijela je 26.850 m2.

Luka Rava velika / Marinica ima operativni dio luke koji se sastoji od operativne obale sa pripadajućim platoom dužine 58 m.

Luka Rava velika / Marinica ima nautički dio luke koji se nalazi sa vanjske strane mula  dužine 37 m.  

Ostali dio luke Rava velika / Marinica namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Rava velika / Marinica 

RAVA VELIKA MARINICA

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati