Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 15°14'54.2"E
Zemljopisna širina: 44°02'05.6"N

Luka Kukljica obuhvaća 65.983 m2 od čega je površina kopnenog dijela 9.749 m2, a površina morskog dijela je 56.234 m2.

Luka Kukljica ima operativni dio luke koji se sastoji od tri dijela dužine 35, 20 i 15 m.

Luka Kukljica ima nautički dio luke koji se sastoji od četiri dijela dužine 75, 75, 100 i 70 m.

Ostali dio luke Kukljica namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Kukljica 

KUKLJICA


Luka Kukljica / lučki bazen Ždrelašćica

Zemljopisna dužina: 15°15'28.8"E

Zemljopisna širina: 44°01'11.3"N

Luka Kukljica / lučki bazen Ždrelašćica ima operativni dio koji se nalazi na operativnom gatu sa platoom ukupne dužine obale 122 m.

Lučki bazen Ždrelašćica

KUKLJICA LU¼KI BAZEN ªDRELAµÅICA

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati