Prilagodba pristupačnosti

Zemljopisna dužina: 15°06'33.9"E
Zemljopisna širina: 44°03'00.8"N

Luka Veli Iž obuhvaća 46.867 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.819 m2, a površina morskog dijela je 43.048 m2.

Luka Veli Iž ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 12 m.

Luka Veli Iž ima nautički dio luke ukupne dužine 115 m.

Ostali dio luke Veli Iž namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Iž Veli 

Iª VELI LB1

Iª VELI LB2

Iª VELI LB3

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati