Prilagodba pristupačnosti

U lukama otvorenim za javni promet kojim upravlja Lučka uprava brodari, odnosno vlasnici brodova, jahti i brodica dužni su plaćati lučke pristojbe.
Lučke pristojbe su:


       a) Pristojba za upotrebu obale
       b) Brodska ležarina
       c) Pristojba za vez

PRISTOJBU ZA UPOTREBU OBALE plaća brod, brodica, jahta ili plovni objekt koji koristi luku u svrhu ukrcavanja i ili iskrcavanja putnika, vozila i tereta na operativnom dijelu obale.


BRODSKU LEŽARINU plaća se za brod, brodicu i jahtu kad koristi operativni dio luke u bilo koju svrhu, osim radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, tereta i vozila., osim plovila u javnom pomorskom prijevozu kada obavljaju prijevoz na pomorskoj liniji za koju su ishodili koncesiju temeljem natječaja.
Brodsku ležarinu ne plaća plovni objekt koji zbog lošeg vremena ima zabranu isplovljavanja izdanu od nadležne Lučke kapetanije.


PRISTOJBA ZA VEZ plaća se za ribarski brod ili brodicu, sportske ili druge brodove i brodice na komunalnom dijelu luke prema nedjeljivom dužnom metru broda, odnosno brodice preko svega, godišnje. Pristojba za vez plaća se za brod, jahtu ili brodicu na nautičkom dijelu luke prema nedjeljivom danu i nedjeljivom dužnom metru broda, jahte ili brodice preko svega.Sve pristojbe i naknade se mogu vidjeti u priloženim dokumentima


 Arhiva

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati