Prilagodba pristupačnosti

2019

Postavljanje dvaju pontona u luci Pag

Postavljanje dvaju pontona u luci Pag

U Pagu, na Goliji, postavljena su dva pontoni s ciljem povećanja broja vezova u luci Pag. Naime, iako se sanacijom lučice Katine dobilo više stotina vezova svi zahtjevi za komunalni vez od strane lokalnog stanovništva i turista nisu bili zadovoljeni te su brojne brodice ostale bez veza.

Za postavljanje pontona na Goliji Grad Pag je donio prostorno plansku dokumentaciju, izrađeno je Idejno rješenje, a po ovlaštenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, tvrtka Zeleni servis, d.o.o. iz Splita izradila je Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Izgradnja lukobrana i formiranje plaže na predjelu Prosika-Golija u gradu Pagu.” Na temelju prikupljene dokumentacije dobivena je i lokacijska dozvola.

Postavljanju pontona je prethodio projekt produbljivanja lučkog akvatorija, koji je omogućio dovoljan gaz za vezivanje većih plovila. Gatovi su pozicionirani na način da se sidreni lanci sidre na AB blokove postavljene na dno i na geotehnička sidra. Radovi na ugradnji istih obuhvatili su postavljanje pontonskih gatova, postavljanje sidrenog sustava pontona (betonski blokovi, geotehnička sidra, lanci, konopi), postavljanje sidrenog sustava plovila (betonski blokovi, lanci, konopi).

Gat 1, duljine 50,80 m omogućio je prihvat 44 plovila, dok se na gatu 2, duljine 80,72 m može vezati 78 plovila.

Vrijednost izvedenih radova iznosi 1.875.570,18 kn s PDV-om.

 

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2019#sigProIdd22b12a418

Postavljen plutajući gat - luka Telašćica (2019.)

U lukci otvorenoj za javni promet Telašćica postavljen je plutajući gat. Navedenim projektom se povećao kapacitet luke. ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 456.415.00 kn bez PDV-a. Radove kao najbolji ponuditelj za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je Jadranski ronilački servis d.o.o., radovi su izvedeni u predviđenom roku, ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja na kontinuiranom ulaganju i nadogradnji luka povećavanjem kapaciteta te sigurnosti korištenja luka pod upravom Županijske lučke uprave Zadar.

Sanacija djela luke Poljana (2019.)

Županijska lučka uprava Zadar, završila je projekt sanacije dijela luke Poljana. Uslijed vremenskih nepogoda koje su štetno dijelovale na dio obale u komunalnom djielu luke Poljana, Županijska lučka uprava Zadar je započela te dovršila projekt sanacije obale. Radove za Županijsku lučku upravu Zadar kao najbolji ponuđač izveo je METALOBRADA PERKOVIĆ, Ive Senjanina 8, 23000 Zadar. Ovim radovima se povećala sigurnost korištenja komunalnih vezova u predmetnoj luci.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2019#sigProIda76b1b6313

Sanacija obalnog zida u luci Pag - Katina

Sanacija obalnog zida u luci Pag - Katina

Predmet ovog projekta je sanacija dijela obale u luci otvorenoj za javni promet Pag, u dijelu komunalne lučice Katina između pješačkog i cestovnog mosta u naselju Grada Paga.

Obalni zidovi koji omeđuju akvatorij komunalne lučice  su različitih karakteristika i starosti, odnosno vremena izvođenja. Dijele se na:

  • obalu 1 ( obala uz cestovni nasip): 187,16 m
  • obalu 2 ( zapadni dio prema staroj solani): 129,95 m
  • obalu 3 ( obala na jugoistočnoj strani od pješačkog mosta): 71,96 m
  • obala 4 ( spojna obala između obale 3 i obale 1): 96,45 m

Obalni zid 3 izgrađen je od kamena klesanaca i vjerojatno je najstariji obalni zid od četiri ovdje spomenuta. Starost se procjenjuje na više od 100 godina. Obale 2 i 4 su izvedene od betona i procjenjene starosti od više od 50 godina, dok je obala 1 najnovije izvedbe od armiranog betona. Prilikom pregleda navedenog obalnog zida utvrđeno je da su glavna oštećenja nastala tijekom proteklog razdoblja od oko 50 godina. Izvedeni su radovi na ronilačkom pregledu podvodnog dijela obale, izmjera i video snimanje svih pukotina u trupu obalnih zidova pod morem.

Na obalnom zidu 1 nisu uočena oštećenja u nadmorskom dijelu. Također nasip ispred istog se pokazao stabilan. Uočeni su samo pojedinačni betonski blokovi koje je bilo potrebno ukloniti za potrebe postavljanja oplate u svrhu podbetoniranja.

Obalni zid 2 pretrpio je značajna oštećenja tijekom godina te je bilo potrebno izvesti novi zid na poziciji postojećeg.

Iako najstariji obalni zid 3 bio je u dosta dobrom stanju, bez vidljivih ulegnuća, ali s dosta lošim stanjem kamenih poklopnica koje su bile prepune oštećenja i pukotina.  Radovi na sanaciji su obuhvatili podbetoniranje dijelova podmorskog zida i obložnica, oblaganje nadmorskog zida kamenim obložnicama, montažu zamjenskih kamenih poklopnica te čišćenje i ispunjavanje sljubnica na postojećim obložnicama.

Obalni zid 4 bio je bez vidljivih ulegnuća, ali s neprimjerenim betonskim gornjim rubom za lokaciju uz srednjišnji dio Grada Paga. Sanacija je obuhvatila zasijecanje i razgradnju dijelova betonskog nadmorskog zida te montažu kamenih poklopnica.

Ukupna vrijednost radova na predmetnoj sanaciji iznosi 3.472.777,95 kn s uključenim PDV-om, dok je izvođač radova bila zagrebačka tvrtka P.G.P. d.o.o.

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2019#sigProIdcc53b9973c

Postavljen plutajući gat - luka Pakoštane (2020.)

U luci otvorenoj za javni promet Pakoštane postavljen je plutajući gat. Navedenim projektom se povećao kapacitet luke. ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 435.235.00 kn bez PDV-a. Radove kao najbolji ponuditelj za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je Jadranski ronilački servis d.o.o., radovi su izvedeni u predviđenom roku, ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja na kontinuiranom ulaganju i nadogradnji luka povećavanjem kapaciteta te sigurnosti korištenja luka pod upravom Županijske lučke uprave Zadar.ostavljen plutajuči gat

Sanacija operativne obale - luka Lukoran (2019.)

Županijska lučka uprava Zadar završila je projekt sanacije operativne obale, na lučkom području luke otvorene za javni promet Lukoran, Općina Preko. Navedeni radovi su ugovoreni cijenom od 1.404.455,56 kuna sa PDV-om. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je JADRANSKI RONILAČKI SERVIS, dok je uslugu "Stručnog nadzora nad radovima sanacije operativne obale luke Lukoran" za Županijsku lučku upravu Zadar proveo URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ČIRJAK.

Kako je navedeno, predmet projekta obuhvaća sanaciju obalnog zida s temeljima u dužini 70 metara. Gabariti i položaj istog, nakon sanacije ostaju identični kao i prije. Radovi su obuhvatili razgrtanje ploče plohe širine 4m, sanaciju obalnih zidova te  postavljanje novih armirano betonskih rubova naglavnog sklopa. Također dodatno su se zasuli temelji, postavili blokovi čuvari te je cijela dionica dodatno ojačana zaštitnom oblogom lomljenog kamena. 

 

 

Ovim radovima se uvelike povećala sigurnost prometa u luci te korištenja operativne obale.

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2019#sigProIdafe7af8d53

 

Sanacija obale luke Luka, Dugi otok

Sanacija obale luke Luka, Dugi otok

Sanacija obale u mjestu Luka na Dugom otoku izvedena je zbog oštećenja obale koje je nastalo uslijed djelovanja mora. Radovi su se  izveli na dvije lokacije, odnosno na sjevernoj i južnoj strani obale. Izvedbom novog obalnog zida i šetnice produžit će se predviđeni vijek trajanja konstrukcije za još 50 godina.

Sanacija se izvela na način da se uz postojeću obalu u jednostranoj oplati izveli novi armirano betonski zid s temeljem koji će podupirati postojeću obalu koja je u lošem stanju. Uz to, s južne strane obale prije izvođenja bilo je potrebno ukloniti postojeći kameni nabačaj "školjeru" koja se je zamijenila novom nakon izvođenja radova.

Radovi su sufinancirani od strane:

Općine Sali u iznosu od 400.000,00 kn.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2019#sigProId382bd25d49

Potpisivanje ugovora o dogradnji luke Sali - dugi otok (2019.)

U četvrtak 29. kolovoza 2019. godine u luci Sali na Dugom otoku održano je svečano potpisivanje ugovor o dogradnji luke Sali na Dugom otoku. Ugovor su potpisali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), Tomislav Petric i ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar, Davor Škibola.

Projektom dogradnje luke Sali predviđena je izgradnja obale u dužini od 149,44 m, uređenje zaobalne površine iz novoizgrađene obale te izgradnja lukobrana za zaštitu od valovanja u dužini od 114,50 m. Luka Sali smještena je na Dugom otoku, najvećem otoku u skupini sjeverno – dalmatinskih otoka i sedmog po veličini na Jadranu. Sali je općinsko i administrativno središte Dugog otoka i mjesto s najviše stanovnika. Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, u općini Sali živjelo je 1.698 stanovnika, što je pad od 6,70% u odnosu na Popis stanovništva iz 2001. godine, kada je u općini Sali živjelo 1.820 stanovnika.

Luka Sali je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja u kojoj prometuju dvije cjelogodišnje linije, brzobrodska linija 9406 koja spaja Sali sa Zadrom i lukama Zaglav i Bršanj te klasična brodska linija 406 koja spaja Sali sa Zadrom i lukom Zaglav. U 2018. godini, na linijama koje pristaju u luci Sali, putovalo je 138.334 putnika, što je za 2,56% više u odnosu na 2017. godinu, kada je na navedenim linijama putovalo 134.884 putnika. U razdoblju od 2014. do 2018. godine, broj putnika na linijama što pristaju u luku Sali raste prosječnom godišnjom stopom od 17,77%. Ista je značajno nautičko odredište u neposrednoj blizini Parka prirode Telašćica, no zbog svoje izloženosti utjecaju istočnih i jugoistočnih vjetrova poprilično je nezaštićena. Ukupna vrijednost projekta je 56.764.614,59 HRK. Procijenjeni iznos EU doprinosa iznosi 48.249.922,40 HRK, a nacionalnog doprinosa 8.514.692,19 HRK. Projekt će trajati prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava od dana potpisivanja 52 mjeseca. Realizacijom predmetnog zahvata povećat će se kapacitet, kvaliteta i sigurnost priveza za smještaj brodova u luci Sali. Osim toga, riješit će se odvodnja i vodoopskrba predmetnog područja te urediti zaobalna površina.

Sve navedeno predstavlja direktan pozitivan utjecaj na kvalitetu života stanovništva. Ako se u obzir uzmu i drugi društveni kriteriji, primjerice, zaustavljanje iseljavanja otočnog stanovništva i otočni održivi razvoj, održavanje linijskog prometa s kopnom je od krucijalnog značaja za održavanje i ostvarenje gore navedenih ciljeva.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2019#sigProId9e4ed6e848

Sanacija mulova - Luka Škarda (2019.)

Županijska lučka uprava Zadar završila je projekt sanacije dvaju mulova, na lučkom području luke otvorene za javni promet Škarda, Grad Zadar. Navedeni radovi su ugovoreni cijenom od 276.304,00 kuna bez PDV-a. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izveo ZADAR SUB D.O.O. Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima sanacije dvaju mulova luka Škarda" za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ČIRJAK. Radovi su izvedeni u planiranom roku. Ovim radovima se uvelike povećala sigurnost korištenja obale.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2019#sigProId1bcbb92b5b

Uređenje luke Jazine-Zadar (2019.)

Uređenje luke Jazine-Zadar (2019.)

Realizacija projekta započela je izvođenjem I. faze rekonstrukcije kojom se uredio istočni dio obale. Izvoditelj radova na I. fazi rekonstrukcije obale u uvali Jazine bila je splitska tvrtka Akropolis d.o.o., a vrijednost investicije bila je 3.573.575,00 kn bez uračunatog PDV-a.

Tijekom izvođenja radova u ovoj fazi postavljen je i prvi ponton za privez brodica koji se pokazao kao ekonomično i praktično rješenje za povećanje broja komunalnih vezova u uvali Jazine.

Odmah po završetku izvođenja radova na I. fazi rekonstrukcije obale u uvali Jazine, započeli su radovi na uređenju dijela II. i III. faze investicijske vrijednosti u iznosu od 3.411.300,40 kn, u sklopu kojih je postavljen i drugi ponton za privez brodica. Izvoditelj radova na dijelu II. i III. faze rekonstrukcije obale također je bila splitska tvrtka Akropolis d.o.o. koja je putem provedenog otvorenog postupka javne nabave izabrana kao najpovoljniji ponuditelj. Uslijedile su još dvije faze rekonstrukcije obale u uvali Jazine i to rekonstrukcije dijela obale uz Veslački dom investicijske vrijednosti 2.450.916,66 kn u sklopu koje je postavljen i treći ponton, te uređenje istezališta kod ŠRD Zubatac u iznosu od 2.064.705,43 kn bez PDV-a. Radove na ove dvije faze izvela je zadarska tvrtka Stipčević d.o.o. U sklopu izvođenja radova na uređenju istezališta kod ŠRD Zubatac, dosadašnji način izvlačenja brodova istezanjem skijama zamijenjen je izvlačenjem brodova suvremenom lučkom dizalicom nosivosti 5 tona. Također, škver je naknadno ograđen pregradama od pleksiglasa kako bi se spriječilo zagađenje česticama koje nastaju prilikom obrade brodskih površina, a škver je također opremljen i kolicima za transport brodica. U 2017. godini rekonstrukcija obale u uvali Jazine nastavljena je izvođenjem kamenoklesarskih radova na jugoistočnom dijelu luke investicijske vrijednosti 700.510,00 kn bez PDV-a, a odabrani ponuditelj, odnosno izvoditelj radova bila je tvrtka Delmat Galiot d.o.o. Naposlijetku, uslijedila je i završna III. faza uređenja obale u uvali Jazine, koja je u cijelosti dovršena sredinom listopada 2019. godine. Tijekom izvođenja ove faze uloženi su veliki napori kako bi se sačuvale palme koje su krasile taj dio uvale. Vrijednost izvedenih radova prilikom III. faze uređenja iznosila 4.975.933,70 kn bez PDV-a, a tvrtka Akropolis d.o.o. iz Splita koja je započela projekt rekonstrukcije obale u uvali Jazine prije šest godina, temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave odabrana je kao najpovoljniji ponuditelj, te je projekt reknstrukcije i završila.

Tijekom izvođenja radova u svim fazama rekonstrukcije postavljen je i sidreni sustav za brodice čime je znatno povećana sigurnost plovila i njihovih vlasnika, olakšan manevar prilikom pristajanja, a valja spomenuti i kako je sama luka vizualno puno ljepša jer je dotadašnji način privezivanja brodica plutačama (nerijetko i plastičnim kantama), zamijenjen skoro pa nevidljivim sidrenim konopima.

Rezime kontinuiranog šestogodišnjeg ulaganja u gradsku luku Jazine u kojem su financijski sudjelovali Županijska lučka uprava Zadar, Zadarska županija, Grad Zadar i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukturee, financijski bismo mogli izraziti kao investiciju vrijednosti i više od 17,7 milijuna kuna bez PDV-a. Osim što je Zadar dobio reprezentativnu luku koja je smještena na samom ulazu u staru gradsku jezgru, Zadrani su dobili i šetnicu i javni prostor u kojem iz dana u dan provode sve više slobodnog vremena.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2019#sigProId36cc7ddbe2

 

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati