ASFALTIRANA OPERATIVNA OBALA LUKE BIOGRAD (2018.)

Vrijednost navedenih radova iznosi 102.871,00kuna bez PDV-a, a radove za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je Sarađen d.o.o. Navedeni radovi su od iznimne važnosti za luku Biograd pošto se taj dio operativne obale koristi i za pristan ribarskih brodova.

Related News