Prilagodba pristupačnosti

2018

Iskop dna i odlaganje materijala iskopa lučkog područja luke otvorene za javni promet Pag

Iskop dna i odlaganje materijala iskopa lučkog područja luke otvorene za javni promet Pag

 

 

Projekt iskopa dna i odlaganja materijala prethodio je postavljanju pontona u zoni obuhvat. U prijašnjem stanju dubina  mora je bila premala za sigurno postavljanje pontona i obavljanje plovidbe.

Radovi na iskopu su se odvijali izvana  prema unutra, odnosno od obalnih zidova prema sredini akvatorija. Iskop se morao obaviti hidrauličkim pontonskim refulerom koji je omogućio da se iskopani materijal odvede na izdvojenu lokaciju u moru izvan akvatorija lučkog područja. Naime, primjena drugih tehnologija iskopa s obale (bageri skrejperi, hidraulički bageri isl.) nije bilo dozvoljeno zbog relativno lošeg stanja obalnih zidova koji su se pod opterećenjem mehanizacije mogli destabilizirati. Deponiranje materijala se vršilo na način da se ispust cijevi refulera spustio na dubinu veću od 10m, računajući od trenutne razine mora s ciljem smanjenja raznošenja sedimenta pod djelovanjem morskih struja.

Po završetku iskopa izvršeno je nasipanje kamenog nabačaja u zoni propusta ispod cestovnog nasipa kako bi se zaštitili potporni zidovi propusta od daljnje erozije.

Izvođač radova bila je firma Vodoprivreda Vinkovci d.o.o. , dok je vrijednost radova iznosila 966.284,38 kn s PDV-om.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2018#sigProIdac80b776fc

Asfaltirana operativna obala luke Biograd (2018.)

Vrijednost navedenih radova iznosi 102.871,00kuna bez PDV-a, a radove za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je Sarađen d.o.o. Navedeni radovi su od iznimne važnosti za luku Biograd pošto se taj dio operativne obale koristi i za pristan ribarskih brodova.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2018#sigProIdc66e78d051

Sanacija operativne obale - luka Ošljak (2018.)

Započeli su radovi sanacije operativne obale u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja koja je pod nadležnošću Županijske lučke uprave Zadar. Vrijednost navedenih radova iznosi 570.688,09 kuna bez PDV-a, a radove za Županijsku lučku upravu izvodi JADRANSKI RONILAČKI SERVIS, Vatroslava Lisniskog 3, 22 000 Šibenik, dok će uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obaviti ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak. Za vrijeme trajanja radova sanacije, liniju Ošljak - Preko održavati će komunalno poduzeće Obala i parkovi d.o.o. Preko u jednakom broju linija kao i do sada. Predviđeni rok gradnje jest 60 kalendarskih dana, ipak ukoliko vremenske prilike omoguće očekuje se završetak radova prije roka. Navedeni radovi su od iznimne važnosti za luku Ošljak pošto taj dio operativne obale koristi i za pristan trajektne linije. Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjima u luke te poboljšanju sigurnosti korištenja obale, koja je na raspolaganju i drugim gospodarskim subjektima.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2018#sigProIdf186d20295

Sanacija glavnog gata u luci Turanj (2018.)

Sanacija glavnog gata u luci Turanj (2018.)

Sanacija kojom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu je nužna zbog značajnih oštećenja na jugozapadnom dijelu koji zatvara luku te postoji mogućnost urušavanja, a na jugoistočnom dijelu nedostaje kamena obloga "školjera" koja bi štitila postojeći parapetnizid. Kao najbolji ponuditelj radove izvodi AKROPOLIS d.o.o. Smiljanićeva2, 21 000 Split dok uslugu nadzora vršiOIDASSA-COMMERCE. Nositelj navedenog projekta jest Županijska lučka uprava Zadar, koja ujedno i financira ukupni trošak sanacije. Vrijednost navedenih radova iznosi 2.249.095,00 kuna s uračunatim PDV-om.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2018#sigProId64fb780e06

Izvedeni kamenoklesarski radovi u uvali Jazine (2018.)

Izvedeni su kamenoklesarski radovi u luci Jazine, nakon sanacije obalnog zida od strane Hrvatskih cesta, nakon čega je započelo izvođenje kamenoklesarskih radova na Rekonstrukciji obale u luci Jazine – 2. faza, Grad Zadar, Zadarska županija. Ove radove u vrijednosti 937.287,50 kn sa uračunatim PDV-om za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je: DELMAT GALIOT d.o.o., Split, Put Supavla 1, stručni nadzor vrši tvrtka BLOCK PROJEKT D.O.O. nostielj navedenog projekta jest Županijska lučka uprava Zadar. Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar je povećala broj komunalnih vezova te nastavlja sa kontinuiranim ulaganjem i uređenjem luke Jazine te završava ukupni projekt rekonstrukcije luke Jazine.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2018#sigProId60e38adc13

 Luka Petrčane - Rekostrucija obalnog zida I. faza II. dio

Luka Petrčane - Rekostrucija obalnog zida I. faza II. dio

Radovi na uređenju I faze - drugi dio projekta rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčani započeli su s izvođenjem u veljači 2018. g., a u potpunosti su završeni u rujnu iste godine. Rekonstrukcija je obuhvatila južni lukobran dužine 51,50 m te pješčani plato sa sanitarnim čvorom, odnosno dionicu obalnog zida ukupnne duljine 57,70 m. 

Ukupni iznos radova na tom dijelu projekta iznosi 9.550.000,00 kuna s uključenim PDV-om. Sufinanciran je od strrane Grada Zadra, MMPI i same ŽLU Zadar, koja je ujedno i nositelj projekta.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2018#sigProIdcb2c3e6ed2
Zracne snimke Petrcane Fabio Simicev 2018 36

Sanacija djela operativne obale u uvali Mandre - otok Pag (2018.)

Sanacija djela operativne obale u uvali Mandre - otok Pag (2018.)

Vrijednost navedenih radova iznosi 638.942,14 kuna bez PDV-a od čega Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinancira u iznosu od 500.000kn dok Županijska lučka uprava Zadar snosi ostatak troškova. Radove izveo Stipčević d.o.o., dok uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavio ovlašteni inženjer Igor Rukec.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2018#sigProIdb5d2c94276

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati