IDEJNI PROJEKT-PONTON PAG (2017)

Naručitelj Županijska lučka uprava Zadar, radove izveo Građevinski fakultet u Zagrebu Vrijednost radova 43.750,00kn sa uračunatim PDV-om