BIOGRAD - RIBARSKA LUKA (2017.)

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE i ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR sklopili su sporazum o sufinanciranju izrade projektno tehničke dokumentacije u projektu izgradnje ribarske infrastrukture luke otvorene za javni promet od Županijskog značaja Biograd na Moru. Određena su financijska sredstva namijenjena za financiranje pripreme i izrade projektno tehničke dokumentacije radi izgradnje ribarske infrastrukture luke Biograd na Moru u iznosu od 1.500.000,00kn u koji iznos je uračunat porez na dodanu vrijednost.