Prilagodba pristupačnosti

Lučki bazen Ugljan – Batalaža

UGLJAN BATALAªA

Lučki bazen Sjever

UGLJAN BATALAªA LB SJEVER

Lučki bazen Sušica

UGLJAN BATALAªA LB SUµICA

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati