Prilagodba pristupačnosti

Lučki bazen 1

PREKO LB 1

Lučki bazen 2

PREKO LB 2

Lučki bazen 3

PREKO LB 3

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati