Luka Banj

Zemljopisna dužina: 15°17'48.2"E
Zemljopisna širina: 44°00'07.0"N

Luka Banj obuhvaća 9.621 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.619 m2, a površina morskog dijela je 8.002 m2.

Luka Banj ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 33 m.

Ostali dio luke Banj namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Banj 

BANJ

Luka Doleška Draga

Zemljopisna dužina: 15°32'37.2"E
Zemljopisna širina: 43°52'41.9"N

Luka Doleška Draga u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Doleška Draga

DOLEµKA DRAGA

Luka Kali / uvala Mala Lamjana

Zemljopisna dužina: 15°12'48.7"E
Zemljopisna širina: 44°02'43.8"N

Luka Kali / uvala Mala Lamjana obuhvaća 36.812 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.198 m2, a površina morskog dijela je 34.614 m2.

Luka Kali / uvala Mala Lamjana u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Kali / uvala Mala Lamjana

KALI UVALA MALA LAMJANA

Luka Barotul

Zemljopisna dužina: 15°21'45.5"E
Zemljopisna širina: 43°58'03.4"N

Luka Barotul obuhvaća 12.670 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.699 m2, a površina morskog dijela je 10.971 m2.

Luka Barotul u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Barotul 

BAROTUL

Luka Dragove

Zemljopisna dužina: 14°56'06.8"E
Zemljopisna širina: 44°07'10.1"N

Luka Dragove obuhvaća 13.404 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.630 m2, a površina morskog dijela je 10.774 m2.

Luka Dragove ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 15 m.

Luka Dragove ima nautički dio luke dužine 45 m.

Ostali dio luke Dragove namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Dragove 

DRAGOVE

Luka Košljun

Zemljopisna dužina: 15°04'30.1"E
Zemljopisna širina: 44°23'53.2"N

Luka Košljun obuhvaća 30.484 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.260 m2, a površina morskog dijela je 27.224 m2.

Luka Košljun u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Košljun 

KOZINO PRIMORJE

Luka Bibinje / uvala Jaz

Zemljopisna dužina: 15°16'53.6"E
Zemljopisna širina: 44°04'07.6"N

Luka Bibinje / uvala Jaz obuhvaća 44.339 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.947 m2, a površina morskog dijela je 39.392 m2.

Luka Bibinje / uvala Jaz u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Bibinje / uvala Jaz

BIBINJE UVALA JAZ

Luka Kožino / Primorje

Zemljopisna dužina: 15°11'14.2"E
Zemljopisna širina: 44°09'50.1"N

Luka Kožino / Primorje obuhvaća 18.530 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.490 m2, a površina morskog dijela je 17.040 m2.

Luka Kožino / Primorje u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

Lučki bazen Kožino

KOZINO PRIMORJE

Luka Božava

Zemljopisna dužina: 14°54'23.8"E
Zemljopisna širina: 44°08'23.8"N

Luka Božava ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 25 m.

Luka Božava ima nautički dio luke koji se sastoji od dva dijela, jedan dio dužine 160 m, a drugi dio dužine 38 m.

Ostali dio luke Božava namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Božava 

BOªAVA

Luka Iž Mali - Komoševo

Zemljopisna dužina: 15°08'25.1"E
Zemljopisna širina: 44°01'42.1"N

Luka Iž mali / Komoševo ima operativni dio luke koji se sastoji nalazi na vrhu operativnog gata dužine 47 m.

Luka Iž mali / Komoševo ima nautički dio luke dužine 30 m.

Ostali dio luke Luka Iž mali / Komoševo namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Iz Luka Iž mali / Komoševo 

Iª MALI KOMOµEVO

Luka Kukljica

Zemljopisna dužina: 15°14'54.2"E
Zemljopisna širina: 44°02'05.6"N

Luka Kukljica obuhvaća 65.983 m2 od čega je površina kopnenog dijela 9.749 m2, a površina morskog dijela je 56.234 m2.

Luka Kukljica ima operativni dio luke koji se sastoji od tri dijela dužine 35, 20 i 15 m.

Luka Kukljica ima nautički dio luke koji se sastoji od četiri dijela dužine 75, 75, 100 i 70 m.

Ostali dio luke Kukljica namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Kukljica 

KUKLJICA


Luka Kukljica / lučki bazen Ždrelašćica

Zemljopisna dužina: 15°15'28.8"E

Zemljopisna širina: 44°01'11.3"N

Luka Kukljica / lučki bazen Ždrelašćica ima operativni dio koji se nalazi na operativnom gatu sa platoom ukupne dužine obale 122 m.

Lučki bazen Ždrelašćica

KUKLJICA LU¼KI BAZEN ªDRELAµÅICA

Luka Čeprljanda

Zemljopisna dužina: 15°07'02.1"E
Zemljopisna širina: 44°07'31.1"N

Luka Čeprljanda obuhvaća 5.541 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.518 m2, a površina morskog dijela je 4.023 m2.

Luka Čeprljanda ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 25 m.

Ostali dio luke Čeprljanda namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Čeprljanda 

CEPRLJANDA

Luka Iž mali / Knež

Zemljopisna dužina: 15°07'51.8"E
Zemljopisna širina: 44°01'56.3"N

Luka Iž mali / Knež ima operativni dio luke dužine 15 m.

Lučki bazen Iž mali / Knež

Iª MALI KNEª

Luka Luka

Zemljopisna dužina: 15°05'52.1"E
Zemljopisna širina: 43°58'42.8"N

Luka Luka ima nautički dio luke ukupne dužine 78 m.

Ostali dio luke Luka namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Luka Luka

LUKA

Luka Dinjiška

Zemljopisna dužina: 15°11'13.5"E
Zemljopisna širina: 44°21'30.9"N

Luka Dinjiška obuhvaća 66.505 m2 od čega je površina kopnenog dijela 5.427 m2, a površina morskog dijela je 61.078 m2.

Luka Dinjiška u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Drinjiška 

DINJIµKA

Luka Iž Veli

Zemljopisna dužina: 15°06'33.9"E
Zemljopisna širina: 44°03'00.8"N

Luka Veli Iž obuhvaća 46.867 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.819 m2, a površina morskog dijela je 43.048 m2.

Luka Veli Iž ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 12 m.

Luka Veli Iž ima nautički dio luke ukupne dužine 115 m.

Ostali dio luke Veli Iž namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Iž Veli 

Iª VELI LB1

Iª VELI LB2

Iª VELI LB3

Luka Lukoran

Zemljopisna dužina: 15°09'11.4"E
Zemljopisna širina: 44°06'12.4"N

Luka Lukoran obuhvaća 17.849 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.353 m2, a površina morskog dijela je 15.496 m2.

Luka Lukoran ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 47 m.

Ostali dio luke Lukoran namijenjen je komunalnom vezu.

Luka Lukoran 
LUKORAN

Lučki bazen Mali Lukoran 

LUKORAN LB MALI LUKORAN

 

Luka Dobropoljana

Zemljopisna dužina: 15°19'32.8"E
Zemljopisna širina: 43°59'32.6"N

Luka Dobropoljana obuhvaća 15.410 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.851 m2, a površina morskog dijela je 12.559 m2.

Luka Dobropoljana u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

Lučki bazen Dobropoljana

DOBROPOLJANA

Luka Kali / uvala Batalaža

Zemljopisna dužina: 15°12'41.1"E
Zemljopisna širina: 44°03'42.5"N

Luka Kali / uvala Batalaža obuhvaća 31.554 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.818 m2, a površina morskog dijela je 28.736 m2.

Luka Kali / uvala Batalaža ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 100 m.

Luka Kali / uvala Batalaža ima nautički dio luke dužine 60 m.      

Ostali dio luke Kali / uvala Batalaža namijenjen je komunalnom vezu.

Lučki bazen Kali / uvala Batalaža 

KALI UVALA BATALAªA

Luka Maestral

Zemljopisna dužina: 15°13'28.9"E
Zemljopisna širina: 44°07'30.1"N

Luka Zadar / Maestral u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

Lučki bazen Zadar / Maestral

ZADAR MAESTRAL