Prilagodba pristupačnosti

Temeljem članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) Županijska lučka uprava Zadar objavljuje plan davanja dozvola na lučkom području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Zadar


Plan davanja dozvola na lučkom području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Zadar

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati