Prilagodba pristupačnosti

Radovi na sanaciji gata u luci Draženica

ŽLU Zadar izvela je sanaciju dotrajalog drvenog dijela mula u uvali Draženica. Radovi su obuhvatili demontažu i zamjenu potpornih derutnih greda te izmjenu oštećenih drvenih panela. Izvedeni su točno po vanjskoj liniji oštećenja tako da gabariti i položaj mula nakon sanacije ostaju identični. Drveni elementi zaštićeni su premazom boje koji će osigurati njihovu dugotrajnost.

Sanacija je izvedena unutar ugovorenog roka od 30 dana, a cijena radova iznosi 79.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno  98.750,00 kuna s PDV-om. Izvođač istih je METALOBRADA d.o.o. Zadar.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati