Prilagodba pristupačnosti

Dovršeni radovi na sanaciji luke Mrljane na otoku Pašmanu (2020.)

Krajem srpnja 2020. završeni su radovi na sanaciji obale i lukobrana u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Mrljane na otoku Pašmanu. Sanacija obale i lukobrana izvedena je po projektu izrađenom od tvrtke Kozina projekti d.o.o. iz Trilja, glavnog projektanta Boška Kozine, dipl. ing. građ. Radove je izvela tvrtka PGP d.o.o. iz Zagreba, a vrijednost istih iznosi 3.703.571,76 kuna bez PDV-a, odnosno 4.629.464,70 kuna sa uključenim PDV-om., dok je uslugu stručnog nadzora provela tvrtka Sto posto prirodno d.o.o. iz Zagreba.

Zatečeno stanje obalnih zidova koji su dijelom bili izvedeni od betona, a dijelom od suhozida, zahtijevalo je  temeljitu sanaciju na način da se izvede zamjenski obalni zid koji će imati zadovoljavajuću mehaničku otpornost i stabilnost. 

U predmetnoj luci, izvedeni su i radovi na sanaciji zaštitnog kamenometa, koji nisu bili uključeni u prethodno navedeni projekt u iznosu od 478.939,25 bez PDV-a, odnosno 598.674,06 kuna sa uključenim PDV-om.

Dovršetkom oba projekta luka Mrljane dovedena je u stanje potpune sigurnosti i mehaničke stabilnosti za privez brodova i brodica te za odvijanje javnog putničkog prometa.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati