Prilagodba pristupačnosti

Investicija u vrijednosti 881.062,59 kn sa uključenim PDV-om, a radove je izvela TEHMA D.O.O. ovaj projekt financiran od strane Županijske lučke uprave Zadar iznimno je važan za luku otvorenu za javni promet Žman. Realizacijom navedenog projekta promet unutar luke će se moći odvijati nesmetano i sigurno. Nadzor navedenog projekta za Županijsku lučku upravu Zadar obavio je URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA, ŽELJKO ČIRJAK dipl.ing.građ., Raštanska 3, 23000 Zadar.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati