Prilagodba pristupačnosti

Naručitelj radova Županijska lučka uprava Zadar, radove izveo Stipčević d.o.o. vrijednost radova je oko 2.580,881,71 kuna uključujući PDV, od čega je Grad Zadar uplatio 500 tisuća kuna, a dio radova sufinanciran je i iz proračuna Zadarske županije.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati