Prilagodba pristupačnosti

Koja je funkcija Županijske lučke uprave Zadar?

Županijska lučka uprava Zadar osnovana je 22. rujna 1998. godine radi boljeg gospodarenja i unapređenja morskih luka i morskih djelatnosti kao i upravljanja, održavanja i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja na prostoru Zadarske županije.

Djelatnosti Županijske lučke uprave Zadar su:

1. brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,

2. gradi i održava lučku podgradnju koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,

3. provodi stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),

4. osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa tehničko - tehnološkog jedinstva, sigurnost plovidbe i lučkog prometa,

5. osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,

6. usklađuje i nadzire rad koncesionara koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području i

7. drugi poslovi uređeni Zakonom.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati