Prilagodba pristupačnosti

Projektom se dograđuje postojeća luka od županijskog značaja u mjestu Tkon (otok Pašman) što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočkim zajednicama.

Na temelju opcija i potražnje, Studija izvodljivosti je dokazala da je ova investicija društveno i ekonomski najisplativija. Cjelogodišnja trajektna linija Biograd – Tkon deveta je po broju prevezenih putnika i jedanaesta po broju prevezenih vozila u trajektnom prometu u RH. Ukoliko se uspoređuje sa ostalim lukama od županijskog značaja Zadarske županije, luka Tkon druga je po ostvarenom prijevozu putnika i vozila u 2016. godini.

Tehničko rješenje projekta osigurava zadovoljavanje svih kriterija sigurnosti i zaštite, odnosno odgovarajući broj, vrstu i kvalitetu vezova, dubinu mora, potrebne površine i kvalitetu sidrišta, manevarski prostor, kapacitet prihvata putnika i tereta te prihvatni kapacitet za otpad i ostatke tereta s plovila što je u potpunosti u skladu s Uredbom o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke kako bi se omogućila sigurna plovidba i Pravilnikom o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja.

 

Web: https://lukatkon.hr/

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati