Prilagodba pristupačnosti

Interreg Framesport

 

RAMESPORT – FRAMEwork initiative fostering the Sustainable development of Adriatic small PORTs

 

Akronim projekta: FRAMESPORT

Naziv projekta: FRAMESPORT - Inicijativa poticanja održivog razvoja malih jadranskih luka

Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.- 2020.

Trajanje projekta: 01.01.2020. - 31.12.2022. (36 mjeseci)

Sufinanciranje: 85% ERDF

Ukupan proračun projekta: 7.138.832,90 Eura

Partnerstvo:

U projekt je uključeno 15 partnera, talijanskih i hrvatskih, te 12 suradnika, a CORILA (Konzorcij za koordinaciju istraživačkih aktivnosti vezanih uz sustav Venecijanske lagune) je vodeći partner.  

Ostali PP: Općina Monfalcone (MMON), Institut za transport i logistiku (ITL), Regionalna strateška agencija za ekološki održivi razvoj teritorija - Regija Apulia (ASSET), Sviluppo Europa Marche(SVEM), Regionalna agencija za proizvodne djelatnosti (ARAP),  Autonomna agencija za ugostiteljstvo i turizam Termoli (AAST), Lučka uprava Umag - Novigrad (LUUN), Primorsko-goranska županija (PGZ), Županijska lučka uprava Zara (ZLUZ), Lučka uprava Šibenik (LUS), Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, Logoteam doo (LOGO), Euro-mediteranski centar za klimatske promjene (CMCC),  Lučka uprava Senj, Ministarstvo mora, prometa i pomorske infrastrukture RH.

Pridruženi partneri: Regija Marche, Općina Gabicce Mare, Općina Numana, Općina Termoli, Općina Campomarino, Općina Montenero di Bisaccia, Guidotti Ships SRL, Autonomna regija Friuli Venezia,  Regija Venezia Odjel za javne radove, gradnju i logistiku, Općina Rimini i Regija Emilia-Romagna.

OPIS projekta:

FRAMESPORT je projekt sufinanciran Programom prekogranične suradnje Italija-Hrvatska kao financijskim instrumentom koji potiče suradnju između dvije susjedne države članice EU-a na Jadranskom moru. Kroz projekt FRAMESPORT će se provesti koordinirana inicijativa poticanja održivog razvoja malih luka sa aspekta strateške perspektive te im na taj način omogućiti da postanu proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja na jadranskim obalama.

Takav strateški cilj projekta zahtijeva višestruki pristup koji obuhvaća konkretne pilot aktivnosti, kao i identifikaciju prioritetnih tema koje će se promovirati u sklopu cjelokupne strategije. Od početne faze projekta, prioriteti će se određivati takozvanim “odozdo prema gore” pristupom (eng. bottom-up) koji uključuje lokalne i nacionalne dionike. Partneri, koji su odabrani kako bi se zajamčio široki teritorijalni pristup, bavit će se temama planiranja i upravljanja, implementacijom poslovnih modela, poboljšanjem kompetencija kroz razne obuke, kao i razvijanjem IKT alata i usluga, podržavajući na taj način efikasan razvoj malih luka na cijelom IT-HR području. Nadalje, prilagođena IKT platforma će sakupljati i sistematizirati relevantne i ključne informacije o malim lukama, koje će predstavljati početnu točku daljnjeg razvoja. FRAMESPORT će se nadovezati na postojeće znanje te kapitalizirati rezultate pilot aktivnosti integrirajući ih u novi strateški okvir te time pojačati učinke malih pomorskih čvorova duž jadranskih obala. Projekt će se razvijati kroz razdoblje od 36 mjeseci te uključuje sudjelovanje 15 projektnih partnera i 12 pridruženih partnera, talijanskih i hrvatskih, na čelu sa vodećim partnerom CORILA-om (Konzorcijem za koordinaciju istraživačkih aktivnosti vezanih uz sustav Venecijanske lagune).

ŽLU Zadar će sudjelovati u svim dijelovima projekta s posebnim ciljem izraditi Master plan razvoja luka na svojem području. Master plan će uključivati trenutne podatke o lukama, analizu potreba, zakonodavni okvir, prijedlog kriterija za klasifikaciju luka, prostorno planiranje, buduće mjere razvoja, uključujući usluge i dostupne informacije za korisnike. Ovaj će dokument prvi put na smislen i sustavan način klasificirati različite razine luka. Navedeno je od izuzetne važnosti za budući razvoj lučkog sustava Zadarske županije te će definirati potrebne korake i smjernice za razvoj lučkog sustava u cilju poboljšanja infrastrukture, komercijalizacije lučkog prostora, korisničkih usluga, dostupnih informacija za korisnike i poticanja prekogranične suradnje / usluge.

 

Ukupan proračun ŽLU Zadar u projektu je 352.925,00 Eura, od čega je EU sufinanciranje 85%.

 

Mrežno sjedište projekta:  https://www.italy-croatia.eu/discover?priorityaxis=34092

Link to subscribe to the newsletter: http://eepurl.com/guHI-5

Project Facebook page: https://web.facebook.com/framesportinterregitalycroatia

Project Linkedin page: https://www.linkedin.com/company/framesport-interreg-italy-croatia/  

Digitalna Brošura: FRAMESPORT_Digital_Brochure_HR.pdf

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati