Prilagodba pristupačnosti

23 Studeni 2021

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja Županijska skupština Zadarske županije

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati