Prilagodba pristupačnosti

Natječaji

Više informacija

  • Status natječaja Otvoren
  • Napomena Objavljen je Poziv na intervju kandidata prijavljenih na javni natječaj
  • Rok za podnošenje Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“
Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati