Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Članak 80. Zakona o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesa
Javni naručitelj Županijska lučka uprava Zadar sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine", br. 120/16) objavljuje popis gospodarskih subjekta s kojima Županijska lučka uprava Zadar, kao javni naručitelj, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  • BLISS, obrt za turizam i poslovno savjetovanje, Josipa Jovića 52, 23000 Zadar, OIB: 83139333425
  • INTERIJER GIPS, Franje Fanceva 89, 23000 Zadar, OIB: 37597025965
  • OBALA I PARKOVI d.o.o., Trg Hrvatske nezavisnosti, 23273 Preko, OIB: 85215447578
  • „Intrada“, obrt za trgovinu i usluge, Žman 11, 23281 Žman, OIB: 74663426028
  • PZ Žman, 23281 Žman OIB: 98437375226

 

Related News