Prilagodba pristupačnosti

Nautički dio luke otvorene za javni promet mora biti posebno označen, te se plovila moraju privezivati ili sidriti prema redoslijedu uplovljavanja i obzirom na karakteristike plovila.

Na nautičkom dijelu luke plaća se pristojba za vez. Pored pristojbe iz prethodnog stavka, lučka uprava naplaćuje i boravišnu pristojbu. Lučka uprava odredit će vrijeme zadržavanja plovila na nautičkom dijelu luke vodeći računa o intenzitetu prometa u pojedinoj luci. Na nautičkom dijelu luke mogu se pružati i naplaćivati usluge opskrbe vodom, energijom, odvoz smeća i ostale usluge radi poboljšanja kvalitete usluge u luci, na temelju koncesije.

Lučka uprava odredit će vrijeme zimovanja po pojedinim vrstama plovila, kao i područje luke namijenjeno u tu svrhu. Kada plovila zimuju u luci, moraju imati ugovor o stalnom vezu ili sidrištu za zimovanje s nadležnom lučkom upravom.

 

Redni broj

Luka

Broj vezova

TelefonSadržaj

1.

Božava

25

   

2.

Brbinj

15

   

3.

Brgulje

15

   

4.

Ist

20

   

5.

Kukljica

50

   

6.

Luka

5

   

7.

Molat

7

   

8.

Muline

15

   

9.

Olib

8

   

10.

Pakoštane

10

   

11.

Premuda

10

   

12.

Mala Rava

5

   

13.

Sali

60

   

14.

Sukošan

15

   

15.

Tkon

5

   

16.

Zaglav

6

   

17.

Zapuntel

10

   

18.

Žman

6

   
 

UKUPNO:

287

   
Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati