Luka Zadar / Bregdetti

Zemljopisna dužina: 15°15'01.2"E
Zemljopisna širina: 44°05'55.2"N

Luka Zadar / Bregdetti obuhvaća 74.909 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.867 m2, a površina morskog dijela je 70.042 m2.

Luka Zadar / Bregdetti u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

Related News