Završeni radovi na sanaciji gata u luci Draženica

ŽLU Zadar izvela je sanaciju dotrajalog drvenog dijela mula u uvali Draženica. Radovi su obuhvatili demontažu i zamjenu potpornih derutnih greda te izmjenu oštećenih drvenih panela. Izvedeni su točno po vanjskoj liniji oštećenja tako da gabariti i položaj mula nakon sanacije ostaju identični. Drveni elementi zaštićeni su premazom boje koji će osigurati njihovu dugotrajnost.

Sanacija je izvedena unutar ugovorenog roka od 30 dana, a cijena radova iznosi 79.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno  98.750,00 kuna s PDV-om. Izvođač istih je METALOBRADA d.o.o. Zadar.