Prilagodba pristupačnosti

2021

Izgradnja novog obalnog zida u uvali Batalaža u Kalima

U sklopu projekta „Izgradnja rotora u uvali Batalaža u Kalima“, naručitelja Općine Kali, Županijska lučka uprava Zadar sufinancirala je izgradnju novog obalnog zida u uvali Batalaža. Izgradnjom istog postigla se šira zaobalna površina te povećao kapacitet komunalnih vezova u luci. 

Realizacijom glavnog predmeta nabave izgrađen je rotor, vanjskog radijusa 9,5 metara, s povoznim središnjim otokom, čime je omogućen prolaz vozilima veće duljine. Sama duljina prometnog traka u rotoru iznosi  5.5 metara, dok je uzdužni pad osi (ruba rotora) prilagođen spojnim niveletama privoza. U sklopu križanja nalaze se četiri privoza (tri postojeća i jedan novoprojektirani privoz). Prometnice su dimenzionirane min. 5.5(6,0) metara širine sa proširenjem u krivini radi mimoilaženja vozila.

Osim prometnice, projektom je riješena oborinska odvodnja, javna rasvjeta te manji obuhvat izmještanja vodovodne mreže.

Završetak radova: Izvedbeni radovi započeli su početkom listopada 2020.g. te su isti završili unutar ugovorenog roka od 9 mjeseci.

Vrijednost radova koje je sufinancirala Županijska lučka uprava Zadar iznosi 1.500.000,00 kn, dok vrijednost cjelokupnih radova iznosi 4.195.876,09 kn.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2021#sigProIdef63b123a7

Sanacija gata i uvale lučice Premuda Krijal

Sanacija gata i uvale lučice Premuda Krijal

Projekt se odnosi na sanaciju gatova i uvale u luci otvorenoj za javni promet Premuda Krijal.

Prije planiranog zahvata zabilježena su razna oštećenja u smislu izlokavanja podmorskog zida te podlokavanja po cijeloj dužini glave starog gata na istočnoj strani uvale. Također u nadmorskom dijelu došlo je do oštećenja kamene obloge. Oštećenja su zabilježena i na novom betonskom gatu u središtu uvale gdje je došlo do otpadanja zaštitnog sloja betona i direktnoj izloženosti armature vanjskim čimbenicima. Na zapadnom gatu, na kontaktu krune, zida i plohe nastao je zijev, uslijed vlačnih opterećenja djelovanja na zid od strane privezanih brodova.

Sanacija je obuhvatila radove na podmorskom i nadmorskom dijelu glave starog gata na istočnoj strani uvale. Na površini gata izvedene su nove kamene podloge i obloge čije dimenzije i kakvoća samog materijala odgovaraju prethodnim. Radovima na glavnom gatu izvršeno je podbetoniranje temelja, čime je zatvoreno podlokavanje i spriječeno daljnja slijeganja istog. Poklopnice na zapadnom gatu u visini do 30 m su presložene te su zamijenjeni oštećeni blokovi. Nakon sanacije nadmorskih zidova pristupilo se sanaciji i dopuni kamene obloge „školjere“ uz parapetni zid gata.

Na istočnom gatu, odnosno samoj glavi  izvedeno je podbetoniranje temelja, čime se spriječilo podlokavanje i daljnja slijeganja.  Radovima se također obuhvaćeno djelomično preslagivanje  kamenog obalnog zida odnosno obložnica i poklopnica. Betoniranjem nove hodne ploče središnjeg mula uvale  spriječilo se daljnje oštećenje zaštite armature.

Vrijednost izvedenih radova: 1.098.832,50 kuna bez PDV-a, odnosno 1.373.540,63 kn sa PDV-om. Provedba projekta financirana je od: Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 400.000,00 kn, Grad Zadar sa 200.000,00 kn, a ostatak iznosa snosi Zadarska županija te Županijska lučka uprava Zadar.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2021#sigProId781bdaf905

Uređenja dijela obale Petra Krešimira IV. Nin

Uređenja dijela obale Petra Krešimira IV. Nin

Projekt uređenja dijela obale Petra Krešimira IV. obuhvaća prostor izvan srednjovjekovnih bedema stare jezgre grada Nina, od Gospinog mula prema sjeveru u duljini od cca 600m. 

Kako se radi o kulturnoj baštini, radovi su izvedeni u skladu s posebnim uvjetima Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Zadru. Sanacija je obuhvatila djelomično uređenje obalnog zida te cjelokupnu hodnu površinu rive unutar zadanog područja uključujući Kraljičin mul, čime je cijela riva dobila jedinstven izgled.  Također je izvedena ugradnja novih alki za privez brodova od INOX-a .

Radove na uređenju dijela šetnice izvela je tvrtka Cemex Hrvatska d.d. iz Kaštel Sućurca, a investicijska vrijednost projekta je 478.330,00 kn bez PDV-a.

Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Nina u iznosu od 150.000,00 kn te sredstvima Zadarske županije u iznosu od 300.000,00 kn.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2021#sigProId26903fad71

Izgradnja trajektne luke Tkon

Izgradnja trajektne luke Tkon

U 56 mjeseci provedbe, počevši od 01.05.2017. godine, prijavom na Poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa, Županijska lučka uprava Zadar je 30.12.2021.g. završila  projekt izgradnje trajektne luke Tkon. Isti je odabran kao prvi od 28 projekata u Republici Hrvatskoj koji se financira bespovratnim sredstvima Europske unije.

Projekt obuhvaća  nadogradnju postojećeg trajektnog pristaništa u luci Tkon na otoku Pašmanu, uređenje platoa pristaništa koji omogućuje ukrcaj-iskrcaj vozila te uređenje  površina obostrano uz pristup trajektnom pristaništu. Također je izgrađen pomorski propust  za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija luke te  plato ukrcajnog čekališta i parkiralište.

Jedan od osnovnih ciljeva projekta bila je izgradnja moderne, sigurne luke, nadograđene novim uslugama u svrhu poboljšanja i osiguranja stabilnosti usluge prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma. Svrha projekta je ostvarenje društvene dobrobiti koje pridonose pozitivnom utjecaju na depopulaciju i iseljavanje stanovništva, gospodarski razvoj i radna mjesta, financijski položaj i standard lokalnog stanovništva te se ostvaruje pozitivan utjecaj na okoliš otočnih jedinica lokalne samouprave – Općine Tkon i Pašman.

Projekt „Izgradnja trajektne luke  Tkon“, ukupne vrijednosti 32.591.045,60 kuna, u iznosu od 27.702.388,76 kuna financiran je sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja – povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike.

Izvođač: Zajednica ponuditelja Kali gradnja d.o.o. Kali i El Tim d.o.o. Zadar

Stručni nadzor: Kozina projekti d.o.o. Split, Petar Šimičić, dipl. ing.

Projektant: Strabag-Hidroinženjering d.o.o. Split, Josip Prcela, dipl. ing.

Voditelj projekta gradnje: Civil Engineering Consultancy d.o.o. Zadar, Igor Pukec, dipl. ing.

Voditelj EU projekta: Civil Engineering Consultancy d.o.o. Zadar, Jasminka Ćoza, dipl. ing.

Projektantski nadzor: Obala d.o.o. Split, dr.sc. Goran Vego

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2021#sigProId7b5e5ccd61

Pomorsko – građevinski radovi na sanaciji dijela rive u luci lokalnog značaja Tribanj Kruščica

Pomorsko – građevinski radovi na sanaciji dijela rive u luci lokalnog značaja Tribanj Kruščica

Početkom ožujka 2021.g.  Županijska lučka uprava Zadar započela je pomorsko – građevinske radove na sanaciji dijela rive u luci lokalnog značaja Tribanj Kruščica te su isti dovršeni krajem travnja 2021. godineP

Predmetni dio rive bio je oštećen i ponegdje skoro potpuno razgrađen zbog destruktivnog djelovanja morske vode.

Sanacija je obuhvatila uklanjanje spomenutih nesolidnih dijelova te izvođenje nove zidne obloge i pomorskog zida. Položaj obalnog zida nakon sanacije ostaje identičan izuzev dijelova platoa koji su u postojećem

stanju izvedeni niže od plohe rive. Nova izvedba prati  vanjsku liniju u jednom pravcu, odnosno bez lomova.

Radovi su izvedeni od strane tvrtke Stipčević d.o.o. Zadar, a njihova cijena iznosi 472.320,14 kuna bez PDV-a.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/2021#sigProIdebacb178b8

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati